Søg

Trafiksikkerhed

Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden og med at nedbringe antallet af ulykker på statsvejnettet. ​Trafiksikkerheden er i fokus både når vi anlægger nye veje og ombygger eksisterende anlæg, men også når vi løbende inspicerer og reviderer de bestående statsveje.

Vejene skal bygges, så de vejleder trafikanterne til at undgå fejl og tilgiver trafikanterne, når fejlen alligevel sker. Vores mål er, at statsvejene er:

  • Selvforklarende - så sandsynligheden for ulykker er lille.
  • Tilgivende - så konsekvenserne af ulykker minimeres.

Vores statistiske materiale og analyser bruges af hele vejsektoren. På statsvejnettet bruger vi blandt andet analyser fra ulykkesstatistikken til at udpege og udbedre sorte pletter og grå strækninger - det er steder, hvor der sker flere ulykker end forventet. Tiltag som f.eks. rumleriller, autoværn og oplysningsskilte om skarpe kurver, er med til at hjælpe trafikanten til at undgå og afbøde ulykker.

Vi understøtter desuden kommunernes arbejde gennem løbende dialog om trafiksikkerhed på vejene og gennem samarbejdet om vejreglerne. Hvert år afholder Vejdirektoratet desuden en konference, hvor kommuner og politi kan dele erfaringer og få ny viden og inspiration til trafiksikkerhedsarbejdet. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
16-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index