Søg

2018 blev endnu et år med markant trafikvækst på motorvejene

Den danske personbilpark nærmer sig nu 2,6 millioner køretøjer.
29. april 2019
​De seneste år er trafikken på motorvejene bare vokset og vokset – og sidste år blev ingen undtagelse. I 2018 øgedes trafikken på det hjemlige motorvejsnet med 3,2 procent. 

Det viser de nyeste trafiktal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort.  
 
Tallene betyder samtidig, at udviklingen i antallet af kørte kilometer på motorvejsnettet siden 2010 er steget med 36 procent.  

I dag afvikles over en tredjedel af den samlede vejtrafik i Danmark på motorvejene mod blot 16 procent for 25 år siden.  
 
En del af væksten i motorvejstrafikken hænger sammen med udbygninger af motorvejsnettet. Så flyttes trafik fra de mindre veje over på motorvejene. Men væksten skal også ses i lyset af de senere års generelle fremgang i økonomien og at danskernes bilpark er vokset med 22 % siden 2010, svarende til næsten en ½ mio. flere personbiler.
 
”Denne voldsomme trafikvækst kan danskerne naturligvis mærke hver eneste dag i form af stigende trængsel ude på motorvejene,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. 

”I Vejdirektoratet forsøger vi at imødegå denne udfordring på forskellige måder – blandt andet ved at blive bedre og hurtigere til at håndtere uheld og andre hændelser på vejnettet og ved at give aktiv og præcis trafikinformation.”  

kilometer-på-motorvejen.jpg


Blandt de motorvejsstrækninger, hvor årsdøgnstrafikken er steget markant siden 2010, kan nævnes:  
  • M3 mellem frakørsel 19 og motorvejskryds Gladsaxe. Stigning i årsdøgnstrafikken: 42,6 procent

  • Holbækmotorvejen øst for Roskilde. Stigning: 41 procent

  • Fynske Motorvej ved den Ny Lillebæltsbro. Stigning: 32,6 procent.

  • Sydjyske Motorvej nord for Kolding. Stigning: 34,9 procent

  • Østjyske Motorvej på Vejlefjordbroen. Stigning: 36,6 procent

  • Herningmotorvejen øst for Kløverbladet. Stigning: 39,1 procent

  • Nordjyske Motorvej ved Hadsten. Stigning: 35 procent

  • Hirtshalsmotorvejen mellem frakørsel 9 og 10. Stigning: 34,1 procent  
De nye opgørelser viser også, at der sidste år blev solgt 220.000 nye personbiler, hvilket indebar, at den danske personbilpark voksede med knap 65.000 køretøjer i 2018 og nærmer sig 2,6 millioner køretøjer.  
 
Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trafikken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år.  

​​
Oprettet
29-04-2019.
Senest opdateret
29-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index