Søg

21 broer og tunneller renoveres i år

I Danmark har vi 2500 statslige broer og tunneller, der er med til at binde landsdelene sammen. Derfor er det afgørende, at vi passer godt på dem. I løbet af i år vil Vejdirektoratet renovere 21 af dem.
22. maj 2019
Vejdirektoratet skal udbedre skader og forny broernes beskyttelse mod det danske vejr, så de kan holde i mange år endnu. 

Velfungerende broer og tunneller spiller en vigtig rolle, når danskernes hverdag skal hænge sammen, og når erhvervslivets gods skal effektivt fra A til B. Men broerne bliver løbende slidt,” siger Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder i Vejdirektoratet. 

”Så hvert år, når foråret melder sig, går vi i gang med at fremtidssikre broernes bærende konstruktioner og udskifte de slidte dele, så deres levetidsomkostninger bliver mindst mulige. Den løbende vedligeholdelse er med til at sikre, at de danske bilister fortsat kan komme nemt og sikkert rundt i hele landet.”

Ny_Brotunnelarbejde-2019_700.jpg

Arbejdet udføres hovedsageligt fra forår til sensommer. Vejret er nemlig afgørende for flere af reparationerne. 

For at minimere generne forsøger Vejdirektoratet som udgangspunkt at holde broerne åbne for trafik på trods af selv meget omfattende reparationer. Desuden lægges de mest generende arbejder uden for myldretiden. 

I de tilfælde, hvor en spærring er nødvendig, inddrages kommuner og erhvervsliv, så spærringen lægges så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til blandt andet kørsel med landbrugsmaskiner og varekørsel. 

Tidsplanen for hvert broarbejde og de forventede trafikgener bliver løbende offentliggjort.

Vejdirektoratet opfordrer alle trafikanter til at holde øje med skiltningen ved broerne, følge med i trafikradio eller på trafikinfo.dk.

Det planlagte bro- og tunnelarbejde i 2019
 • Aggersundbroen: Nye kantbjælker og belægning på fortov
 • Vildsundbroen: Nye armaturer og lys
 • Limfjordstunnellen: Nye fuger og nye ventilatormotorer
 • Lindenborg Pæledæk: Forstærkning og omisolering af pæledæk
 • Grønå underført Stemmildvej ved Saksborg: Omisolering
 • Videkærvej underført Tjæreborgvej: Nye kantbjælker og autoværn
 • Vejlefjordbroen: Renovering af lejerne
 • Gl. Lillebæltsbro: Forstærkning af brodæk, omisolering og nye kantbjælker
 • Nørremarkvej underført Tjæreborgvej: Nye kantbjælker og autoværn
 • Herning-Vardevej over Østre Omfartsvej ved Varde: Nye kantbjælker og autoværn
 • Gårdevej underført hovedvejen Herning-Varde: Nyt autoværn på bro
 • Præstevej under Isterødvej: Betonreparationer
 • Gangsti under Vallensbækgrenen: Omisolering, betonreparationer, nye kantbjælker og autoværn
 • Helsingørmotorvejen i Hellerup: Forstærkning af spunsvæg
 • Helsingørmotorvejens tilslutning til Isterødvej: Betonreparationer
 • Fiskebækbroerne: Nyt autoværn
 • Frederikssundsvejtunnellen: Nye bomme og ny skiltning for trafikregulering
 • Guldborgsundtunnellen: Nye fuger
 • Langelandsbroen: Betonreparationer
 • Farøbroerne: Renovering af lejerne
 • Markvej over Sydmotorvejen: Omisolering og betonreparationer


Oprettet
22-05-2019.
Senest opdateret
22-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index