Søg

Hvidbog bag ny Nordhavnstunnel

Vejdirektoratet har offentliggjort hvidbogen bag en kommende Nordhavntunnel mellem Østerbro og Nordhavnen. Den samler de i alt 144 høringssvar, der er kommet i forbindelse med VVM-undersøgelsen om tunnelen, og Vejdirektoratets svar.
30. november 2016
tunnel.jpg

”Hvidbog - Bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelse for Nordhavnstunnel” er resultatet af den offentlige høringsfase, hvor blandt andet borgere, foreninger, myndigheder har kommenteret på Vejdirektoratets løsninger til en ny Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten.
 
Projektets VVM-redegørelse blev sendt i offentlig høring den 7. juni 2016, og høringen løb indtil den 29. august 2016.
 
Et beslutningsgrundlag
Hvidbogen er samtidig en del af det beslutningsgrundlag, som Københavns politikere skal bruge for at beslutte, hvilken løsning til den kommende tunnel, man foretrækker, herunder i hvilket omfang Svanemøllehavnen skal blive påvirket under byggeriet.
 
Hensigten med en Nordhavnstunnel er at skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også styrke adgangen til og fra Nordhavn - ikke mindst for den tunge trafik, som ledes uden om Østerbro og får en smidigere adgang til havneaktiviteterne i området.
  
Udover tunnellens forløb, og hvordan den skal udformes, så skal den politiske beslutning også omfatte, hvor en eller flere erstatningshavne skal placeres i anlægsperioden, og om der eventuelt skal etableres en stiforbindelse, og om den i givet fald skal etableres som klapbro, højbro eller tunnel.
 
144 høringssvar
De 144 høringssvar til projektet berører både disse emner og mange andre, som Vejdirektoratet har behandlet og besvaret. Der drejer sig blandt andet om:   
  • Indsigelser mod at lukke havneindsejlingen, mens vejtunnelen etableres
  • Holdninger til placering af erstatningshavn
  • Modstand mod en evt. stiforbindelse udformet som en klapbro
  • Bekymring for luftforurening
  • Bekymring fra lokale beboere om gener under byggeriet af en Nordhavnstunnel​
​​En e-version af hvidbogen er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside på www.vd.dk/nordhavnstunnel

​​
Oprettet
01-12-2016.
Senest opdateret
01-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index