Søg

Nye og smarte veje skal hjælpe bilen med at mindske benzinforbruget

Dansk pionerprojekt afholder seminar, som skal sætte ny, brændstofvenlig asfalt på den internationale dagsorden.
15. november 2012

​Den 29.-30. november mødes omkring 50 af verdens førende eksperter inden for forskning på vejområdet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København for at diskutere udfordringer og perspektiver på arbejdet med at nedbringe CO2-udslippet ved hjælp af smarte veje.

Det danske forskningsprojekt ”Cooee”, som er støttet med 14 millioner kr. af det Strategiske Forskningsråd, er lige nu i gang med at frembringe det nødvendige videnskabelige grundlag for en reduktion af rullemodstanden, dvs. modstanden mellem dæk og vej, på de danske veje.

 
motorvej overflade
 
Millioner og miljø at spare
Mindre rullemodstand betyder mindre brændstofforbrug og dermed en varig reduktion af CO2-udledningen.
 
Projektet bygger på en forhåbning om at kunne reducere CO2-udslippet på de danske veje med hele tre til fem procent, hvilket er ganske betragteligt, idet transportsektoren som et hele er den største synder mht. CO2-udledning. 
 
Teori i praksis
På konferencen vil der både blive taget fat i konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger, samt set på muligheder for at booste de initiativer, der allerede er igangsat på den internationale scene.
 
Et af fokuspunkterne på konferencen vil bl.a. være helt nye forsøgsresultater fra en prøvestrækning med en asfalt, som viser sig at være mere CO2-venlig en traditionel asfalt, samt muligheder for at forbedre og teste denne asfalt yderligere.
 
Cooee-projektet strækker sig helt fra computersimuleringer af den molekylære sammensætning af asfalt til udvikling af modeller for rullemodstand ”set fra bilen”.
 
Cooee-projektet involverer Vejdirektoratet, grundforskningscentret Glas og Tid ved Roskilde Universitet, DTU samt entreprenørvirksomheden NCC.
 

Fakta om rullemodstand

Det skønnes, at 25 procent af den CO2, der udledes på vejene, skyldes rullemodstand. Det forventes, at der kan spares tre til fem procent svarende til minimum 48 millioner liter brændstof årligt, hvilket vil give 45.000 ton mindre drivhusgasser i form af CO2 og 76 ton mindre kvælstofoxider NOx. Det viser et forstudie som forudsætter en udskiftning af belægningen på alle statsveje over en 15 årig periode.

 

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Bjarne Schmidt, tlf.: 7244 7140, mail: bjs@vd.dk
Oprettet
15-11-2012.
Senest opdateret
16-11-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index