Søg

Nye vejregelhåndbøger er landet

Ni håndbøger for geometrisk udformning i åbent land er nu færdige og ligger klar til brug på vejregelportalen.
13. november 2012

​Der er siden 2011 blevet arbejdet intenst i  vejregelgruppen for Veje og stier i åbent land for at blive færdige med et omfattende håndbogsmateriale.

Vejregler for geometrisk udformning i åbent land består af ni håndbøger, der omhandler

  • Planlægning af veje og stier i åbent land samt en eksempelsamling
  • Grundlag for udformning af trafikarealer
  • Tracering
  • Kryds

Håndbøgerne, der før arbejdet gik i gang, hed hæfter, er blevet til i et nyt set-up for vejregelarbejdet. Tre rådgivere har hjulpet med at færdiggøre materialet.


Håndbøgerne viser da også, at der er sket ændringer på en række væsentlige punkter, lige som der også er helt nye ting at finde.

Nyt hastighedsbegreb

I stedet for begrebet ”ønsket hastighed” er der blevet udarbejdet et nyt hastighedsbegreb. Det består af planlægningshastighed og dimensionerede hastighed.

Derudover er de tyske grundværdier for beregning af standselængde blevet indarbejdet i reglerne, så de nu fremover også skal bruges på andre veje end motorveje.

Generelt er der i håndbøgerne lagt op til større valgfrihed med hensyn til metode, og disse er beskrevet i håndbøgerne, mens at eksempelhæftet kun indeholder eksempler.

 

 Gå til

 
Oprettet
07-11-2012.
Senest opdateret
13-11-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index