Søg

Nye vejregelløsninger til den kollektive trafik

Håndbog om Kollektiv trafik på veje er en revision af Håndbog om Bustrafik. Baggrunden for revisionen er et behov for at tilpasse håndbogen i forhold til de løsninger, som anvendes i dag. 
12. december 2012
​For at det kollektive trafiksystem fungerer, kræver det bl.a., at vejene og gaderne er i orden, så busserne kan komme frem. 

Derfor er det vigtigt, at vejmyndigheder og planlæggere kan tilgå opdaterede vejledninger, så udformningen af byernes trafiknet kan forbedre forholdene for trafikanter i den kollektive trafik. 

I den nye håndbog er der bl.a. åbnet mulighed for at anvende 17 cm høje kantsten under særlige forudsætninger, mens muligheden for at etablere busheller ned til 80 cm bredde er fjernet.  Der er endvidere udviklet et forenklet skema, som viser sammenhængen mellem trafikmængde, hastighed og stoppestedstype.

Håndbogen kan ses på vejregelportalen under anlæg og planlægning, fælles for by og land, kollektiv trafik.
 

 Gå til

 
Oprettet
12-12-2012.
Senest opdateret
12-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index