Søg

Ploven har skabt de danske veje

Hvordan blev vejene egentlig til? Og hvorfor ligger de lige præcis der, hvor de ligger i dag?
Svaret er, at det hele startede med en plov.
03. december 2014

Vejhistorie_900x280_med-tekst.jpg

Når du suser forbi marker og byer i din bil på de danske veje, er der en særlig grund til, at du kører lige netop der, hvor du gør.

Vejnettet tog for alvor form helt tilbage i 1100-tallet, og årsagen var noget så enkelt som en plov. Ploven revolutionerede landbruget og skabte et behov for at komme fra A til B, og derfor opstod en masse landeveje imellem de mange marker – lige der, hvor de ligger i dag.

De danske bønder holdt nemlig op med at bruge den primitive ard og begyndte i stedet at pløje markerne med den langt mere effektive hjulplov, som hurtigt kunne vende den tunge, fede lerjord.

Før hjulploven var de danske landbrug primært selvforsynende, og der var meget lidt behov for at kunne transportere nogen eller noget. Men da ploven blev sat i jorden, kunne bønderne pludselig producere flere fødevarer, end de selv kunne forbruge, og et marked opstod.

Nye bånd til vores nordiske naboer
Det nye redskab krævede samtidig enorme mængder af jern, fordi plovskæret hurtigt blev slidt. Ressourcerne til at udvinde så meget jern fandtes ikke i Danmark, men det gjorde de i Sydsverige og i Norge.

I Sverige og Norge var fødeproduktionen til gengæld vanskelig på grund af de mange klipper og fjeld, så på den måde opstod en ny gensidig afhængighed sammen med et stort transportbehov både på tværs af landene og internt i landene. Danskerne købte jern af de skandinaviske naboer og betalte med fødevarer.

Folk fik således behov for at kunne komme hurtigt omkring, og vejene blev planlagt efter princippet ”den korteste afstand for flest mulige”. Samtidig lå markerne allerede spredt ud over landskabet, og vejene kom således til at gå imellem dem.

Ploven giver også en forklaring på, hvorfor man oplevede et sandt boom i byudviklingen i 1100-tallet. Den livssituation, vi kender i dag, hvor man ikke er selvforsynende, men afhængig af sine medborgere for at kunne overleve, bredte sig. Markedsøkonomien vandt stærkt frem, og med den opstod nye byer og infrastruktur.

Kilde: Forsker i by- og samfundsudvikling Jørgen Elsøe Jensen.

Oprettet
03-12-2014.
Senest opdateret
03-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index