Søg

Ros til de danske trafikanter

Trafikken er blevet mere sikker. For fjerde år i træk er antallet af trafikdræbte faldet til et historisk lavt tal. Den positive udvikling skyldes først og fremmest, at trafikanterne selv hjælper til.
21. december 2012

​Når 2012 rinder ud, tyder alt på, at omkring 180 personer har mistet livet i trafikken i løbet af året, lyder den foreløbige vurdering fra Vejdirektoratet.

Dermed er 2012 fjerde år i træk med nedgang i antallet af trafikdræbte. Ikke siden man begyndte at registrere trafikulykker i 1930, har antallet været så lavt. Også tallet for de tilskadekomne er faldet, og vurderes af Vejdirektoratet til at ligge omkring 3.650 personer, når året er omme.

Selv om hver eneste dræbt og tilskadekommen er én for mange, er det meget glædeligt, at tallet er faldet så meget. Sådan lyder det samstemmende fra Rigspolitiet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik, der peger på, at trafikanternes ændrede adfærd har en stor del af æren for den positive udvikling. Der er sket færre ulykker over hele linjen blandt alle trafikanttyper og i alle aldersgrupper.

Bedre trafikanter
Der er flere forklaringer på, at det går i den rigtige retning. Men den afgørende forklaring er, at trafikanterne har fået en mere sikker adfærd: Hastighederne på de danske veje er faldet, færre kører spirituspåvirkede, flere er opmærksomme i trafikken, brugen af sikkerhedssele er steget og det samme gælder brugen af cykelhjelme. Desuden har en større respekt for bøderne og politiets kontroller også bidraget til større trafiksikkerhed.

”Vi har aldrig haft så meget kontrol som i 2012. Vi har skrevet flere sager, og de højere bøder har også haft en positiv effekt. Men vi har stadig en lille gruppe trafikanter, som tilsyneladende ikke ønsker at ændre adfærd. Dem vil vi fortsat komme efter med en målrettet indsats i 2013, da hver ulykke er én for meget,” siger Allan Nyring, politiinspektør hos Nationalt Beredskabscenter.

Vejene er efterhånden bygget eller ombygget, så det afbøder mange af de fejl, som trafikanterne begår.

”Mange faktorer har haft betydning for udviklingen. Vejdirektoratets hastighedsbarometer har vist et fald i hastighederne. Også en målrettet indsats med vejtekniske virkemidler har haft sin betydning. Et godt eksempel er brugen af rumleriller i midten af vejen for at mindske mødeulykker, der er nogle af de alvorligste ulykker, vi har,” udtaler vejdirektør Per Jacobsen fra Vejdirektoratet.

Flere vælger at udskifte deres gamle biler med nye og mere sikre biler. Det er med til at forebygge ulykker og begrænse skaderne. Højere benzinpriser og øget fokus på grøn transport betyder formentlig også, at flere kører mere økonomisk og sætter hastigheden ned.

Hos Trafikstyrelsen mener kontorchef Leif Lorenzen, at stigningen i trafiksikkerheden også skyldes den elektroniske revolution i bilerne.

”En stor del af den danske bilpark er udstyret med stabilitetssystemet ESC, som giver en stor sikkerhedsgevinst: Er en bil udstyret med ESC, viser nye danske tal, at systemet halverer risikoen for eneuheld. Netop derfor har vi i Trafikstyrelsen arbejdet for den nuværende afgiftsfritagelse på ESC i Danmark. Vi tror, at vi også i fremtiden kan forvente fortsat fremgang, når aktive nødbremsesystemer bliver videreudviklede og fuldt implementerede i bilparken”, konkluderer han.

Trafikanterne har også taget kampagnebudskaberne fra Rådet for Sikker Trafik og kommunerne til sig. Vi er blevet bedre til at stoppe andre, så de ikke kører spritkørsel. Desuden er vi blevet mere opmærksomme på ikke at lade os distrahere under kørslen. Målinger viser desuden, at flere bruger sele og hjelm foruden at farten er sat ned.

”Det betyder meget for ulykkestallene, at vi alle bidrager til at ændre adfærd – også selv om det kun er en lille smule. Når vi fx letter foden fra speederen, siger fra over for spritkørsel, klikker selen og spænder hjelmen, er det med til at redde liv,” siger direktør Anders Rosbo fra Rådet for Sikker Trafik.

Nye mål – endnu færre dræbte og tilskadekomne
Den positive udvikling må ikke blive en sovepude. Hvert et liv, der er mistet i trafikken, er stadig et for meget. En trafikulykke har ofte store omkostninger, både menneskeligt og økonomisk. Og antallet af dræbte og tilskadekomne kan komme meget længere ned.

Derfor arbejder Færdselssikkerhedskommissionen netop nu på den nye handlingsplan, der skal give bud på, hvor der kan sættes ind frem mod år 2020.
Målet er, at der i 2020 er maksimalt 120 dræbte og 2000 tilskadekomne i trafikken årligt. Handlingsplanen kommer til at rumme en lang række forslag til øget trafiksikkerhed.


Fakta
En foreløbig optælling fra Vejdirektoratet tyder på, at antallet af trafikdræbte i 2012 ender på 180 personer 3.650 tilskadekomne (kilde: Vejdirektoratet).

Kontakt:

Jørn Pakula Andresen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Færdselssektion: 41 91 02 20.
Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, Vejdirektoratet: 72 44 30 32 / 21 29 07 33.
Victor Hollnagel, bilinspektør, Trafikstyrelsen: 41 78 03 38.
Anders Rosbo, direktør, Rådet for Sikker Trafik: 20 82 42 72

Oprettet
02-01-2013.
Senest opdateret
02-01-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index