Søg

Store skilte langs motorvejen

Man kan ikke undgå at lægge mærke til de store skilte ved vejarbejder på motorvejene, som vi har sat op siden 2010.
08. juli 2013

​Formålet med skiltene er at informere trafikanterne om årsagen til et givent vejarbejde, og forhåbentlig opnå en større forståelse for de trafikale gener, som vejarbejdet forårsager.

Vejdirektoratet har haft rigtig mange vejarbejder de seneste par år, som har været en del af en generel opgradering af statsvejsnettet.

Skiltene

  • fortæller trafikanterne, hvad der foregår det pågældende sted, og hvornår vejarbejdet er færdigt.
  • synliggør for trafikanterne, hvad ens skattekroner bl.a. bliver brugt på og hvad vej/ infrastrukturprojekter koster samfundet.
  • giver trafikanterne mulighed for at melde tilbage til Vejdirektoratet om forholdene på stedet via vejdirektoratet.dk, hvor man også kan finde supplerende informationer om projektet.

Med en større forståelse af et givent projekt, er det også til gavn for trafiksikkerheden og sikkerheden for vores folk og samarbejdspartnere, der arbejder på vejen.

I forhold til det trafiksikkerhedsmæssige, så er disse skilte, som alle Vejdirektoratets skilte, naturligvis blevet vurderet i forhold til om de udgør en trafiksikkerhedsrisiko. Og det har vi vurderet, at de ikke gør. Ellers var de ikke blevet sat op.

Tilladelsen til at opsætte de hvide skilte om vejarbejder på statsvejsnettet er givet i henhold til § 1, stk. 3 i Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning (Bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006). Skiltene falder derfor ikke ind under reglerne i Naturbeskyttelsesloven, idet det er at betragte som en vejafmærkning. 

Oprettet
08-07-2013.
Senest opdateret
08-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index