Søg

Traceringshåndbog ændrer i tabeller

Den nye vejregelhåndbog ”Tracering i åbent land” lægger op til, at den projekterende selv skal beregne frem for at slå op i tabeller. 
03. december 2012

​Vejregelgruppen "Udformning af veje og stier i åbent land" har udgivet en ny håndbog om "Trácering i åbent land". 

Håndbogen beskriver en metode for beregning af oversigtsforhold og fastlæggelse af henholdsvis linjeføring og længdeprofil for en vej eller sti. Det betyder, at den projekterende selv skal beregne kurveradier i stedet for at slå op i tabeller. 

Efterfølgende beskrives retningslinjer for sammenkobling af linjeføring og længdeprofil til vejens tracé. Desuden er sammenhængen mellem vejens sidehældning og tracé beskrevet.

Håndbogen er baseret på et tidligere forslag fra 2008, som generelt er opdateret med ny viden og suppleret med følgende overordnede ændringer:

  • Indarbejdelse af det nye hastighedsbegreb
  • Fokus på at den projekterende skal beregne i stedet for at slå op i tabeller 

    Den nye håndbog er justeret efter en høring og kan findes på vejregelportalen
 

 Gå til

 
Oprettet
30-11-2012.
Senest opdateret
03-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index