Søg

Trafikanterne spilder 81.000 timer på vejene hver dag

Hver eneste dag spilder de danske trafikanter i gennemsnit 81.000 timer på at holde i kø på statsvejene - altså motorvejene og de øvrige store veje. Omregnet bliver det til cirka 19 millioner tabte køretøjstimer på statsvejene hvert år.
01. april 2019


Tabet af timer svarer til cirka 14.000 fuldtidsstillinger. Det giver et samfundsøkonomisk tab på 6 milliarder kroner hvert år på grund af trængsel.


Det viser en ny opgørelse, hvor Vejdirektoratet for første gang kortlægger konsekvenserne af trængsel i Danmark.

Opgørelsen viser i øvrigt, at trængslen er værst i Hovedstadsområdet, men at problemet med manglende fremkommelighed kan konstateres over store dele af landet. 

Især er der trængsel på vejene omkring de større byer og på en række af de vigtigste motorvejsstrækninger, blandt andet Motorring 3, Amagermotorvejen, Fynske Motorvej på Vestfyn og Østjyske Motorvej mellem Vejle og Randers. Her er trafikken vokset markant i de senere år, og det kan mærkes i trafiktætheden på vejene.

Det er Vejdirektoratets forventning, at trængslen på det overordnede vejnet vil tiltage i de kommende år i takt med, at trafikken omkring de store byer og langs de centrale transportkorridorer på motorvejsnettet stiger.
​​
Oprettet
29-03-2019.
Senest opdateret
01-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index