Søg

Trafikken skal glide nemmere på Danmarks vigtigste veje

Vejdirektoratet har udpeget et strategisk vejnet og går nu i gang med forberedelserne til implementeringen af vejnettet.
04. december 2012

Formålet med Det Strategiske Vejnet er at sætte fokus på trafikanterne, sikre at de kommer nemt fra A til B samt at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt.

Det er målsætningen at få afviklet trafikken så effektivt som muligt på Det Strategiske Vejnet ved at samarbejde om en række indsatser på tværs af vejmyndighederne.

Samarbejdet forventes i første omgang at fokusere på en bedre koordinering af vejarbejder på statens og kommunernes veje. Med udgangspunkt i de udpegede veje vi der også være mulighed for at etablere faste omkørselsruter i forbindelse med uheld og vejarbejder.

De vigtige veje
Det Strategiske Vejnet består af de veje i landet, der har den største samfundsøkonomiske betydning, det vil sige der, hvor omkostningerne samfundsmæssigt er store, hvis trafikken bryder sammen.

Vejnettet omfatter dele af statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt dele af det kommunale vejnet. Det betyder, at det er forskellige vejmyndigheder, der i fælleskab skal arbejde med de indsatser, der skal iværksættes på Det Strategiske Vejnet.

Der vil dog gå noget tid, inden at trafikanterne for alvor mærker effekten af Det Strategiske Vejnet. I løbet af 2013 skal det aftales, hvordan implementeringen af vejnettet skal foregå og over hvor lang tid

Der er lavet et notat om Det Strategiske Vejnet. Læs det samt høringsbogen i linklisten til højre.

kort over strategisk vejnet

Niveau 1:
Strækninger som forbinder og fordeler trafikken i hele landet.
Niveau 2:
Strækninger der forbinder det regionale eller lokale vejnet.
Niveau 3:
Strækninger der er udpeget som alternative ruter til Niveau 1 eller Niveau 2. 
    
​Indsatser

Fremkommeligheden kan sikres ved at gennemføre en række indsatser. De indsatser, der er foreslået er:

  • Bedre koordinering af vejarbejder
  • Smidiggørelse af den administrative godkendelsesproces for vejarbejder
  • Udpegning af faste omkørselsruter ved større forstyrrelser i trafikafviklingen
  • Forbedret trafikalt beredskab
  • Fælles/koordineret trafikinformation og trafikstyring

Implemeteringen af indsatserne vil ske i et frivilligt samarbejde mellem kommunerne, politiet og Vejdirektoratet. Dialog med kommunerne om implementeringen forventes igangsat i begyndelsen af 2013.

 

 Gå til

 
 

 Om det strategiske vejnet

 
Arbejdet med at konkretisere og udpege Det Strategiske Vejnet blev igangsat i august 2011.

Oplægget til Det Strategiske Vejnet er efterfølgende udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Vejdirektoratet, Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) og Rigspolitiet og sendt i høring den 5. marts 2012.
Oprettet
21-09-2012.
Senest opdateret
05-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index