Søg

Vejregel har fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed

En ny udgave af håndbogen om planlægning af veje og stier i åbent land er klar til brug og skal bl.a. sikre, at der bliver taget lige meget hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed.
21. november 2012
​Planlægningsmetoden er inspireret af den metode, som de fleste kommuner bruger for veje i byområder, hvor der er sikret sammenhæng mellem vejens funktion i trafiksystemet, vejens udformning og den tilladte hastighed.

Metoden tager udgangspunkt i en funktionel klassificering af vejnettet, hvor vejnettet inddeles i tre vejklasser, der i forskellig grad tilgodeser enkelte trafikantgruppers behov.

Ændringer med eksempel
I den tidligere udgave af håndbogen var metode beskrevet i både håndbogen og en eksempelsamling. Nu omhandler eksempelsamlingen udelukkende eksempler, og der er lagt særligt fokus på både fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Begrebet om ønsket hastighed er ligeledes blevet ændret. Et nyt hastighedsbegreb er blevet indarbejdet, og det består af en planlægningshastighed og en dimensionerende hastighed.

Derudover er der indarbejdet et nyt kapitel om afdækning af eksisterende forhold og et kapitel om udarbejdelse af en trafikplan.
 

 Linkliste

 
Oprettet
19-11-2012.
Senest opdateret
09-07-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index