Søg
Pressemeddelelse

2. halvleg af renoveringen på Aggersundbroen går i gang

Vejdirektoratet genoptager arbejderne på Aggersundbroen den 31. august 2015. Renoveringen har holdt pause i sommermånederne juli og august af hensyn til erhvervslivet, men nu er sommerferien slut.
21. august 2015

​En større tiltrængt renovering af Aggersundbroen blev sat i gang i foråret.

Her gennemgik broen en affræsning af den eksisterende belægning, støbning af nyt profileringslag i beton på brodækket, etablering af ny fugtisolering samt udlægning af ny asfaltbelægning.

Efter aftale med det lokale erhvervsliv, som landbrug og maskinstationer, og under hensyntagen til golfturneringen Made in Denmark, som løber af stablen 20. – 23. august på Himmerland Golf & Spa Resort, fløjtede Vejdirektoratets entreprenør til sommerpause med udgangen af juni.

Nu er pausen ved at være ovre, og 2. halvleg af renoveringen af broen går i gang den 31. august.

I september og oktober måned vil der blive gennemført arbejder, der omfatter udskiftning af dilatationsfuger, udskiftning af slidlag på klapfaget, reparation af belægningen på fortovet samt overfladebehandling af betonbuerne.

”Vi nåede alt det arbejde, vi skulle i foråret, og efter to måneders pause glæder vi os nu til at skulle i gang med anden del af projektet. Det håber vi selvfølgelig kommer til at forløbe lige så godt,” siger projektleder Christian Bugge Hansen fra Vejdirektoratet.


Kun en kørebane til rådighed

Genoptagelsen af renoveringen betyder desværre også nogle trafikale ændringer.

I forbindelse med gennemførelsen af de kommende arbejder vil der kun være én kørebane til rådighed for trafikken. Der vil således igen blive etableret en lysregulering, der styrer trafikken på broen.

Bredden af kørebanen vil blive cirka fire meter. Da høsten i år falder senere end normalt, vil lokale landbrug og maskinstationer have behov for at passere broen med brede transporter i den periode, hvor arbejderne foregår.

For at tilgodese erhvervslivet og give mulighed for passage af brede køretøjer vil trafikreguleringen blive fjernet efter afslutningen af hver arbejdsdag og opstillet igen ved begyndelsen af hver arbejdsdag.

Landbrugere har dermed mulighed for at passere broen med brede transporter i perioden kl. 17.00 – 07.00, ligesom øvrige trafikanter kan passere på normal vis i dette tidsrum. 

 

Der kommer spærringer

Der vil også forekomme enkelte natspærringer af broen. Disse natspærringer forekommer i forbindelse med etablering af nye dilatationsfuger i kørebanen. Vejdirektoratet vil lægge disse spærringer fra kl. 22 til 05 og tilstræbe at undgå weekendaftener.

Broen vil være spærret i perioden 14/9-23/9 i tidsrummet kl 22 til 05. Det vil dog være muligt for køretøjer at passere broen kl 24. Derudover vil det som tidligere være muligt for gående og cyklister at passere broen.

”Vi er klar over, at vi pålægger trafikanterne en del restriktioner i den kommende renoveringsperiode, men ved at indlægge perioder, hvor broen kan passeres frit, håber vi at tilgodese mange af vores interessenter i området. Og vi skal selvfølgelig beklage de gener, som arbejdet alligevel må give for alle undervejs,” siger Christian Bugge Hansen.
 
Vejdirektoratet har desuden søgt Søfartsstyrelsen om tilladelse til at spærre Aggersundbroen for gennemsejling i en periode på cirka tre dage. Denne spærring sker i forbindelse med udskiftning af belægningen på klapperne.

Denne relativt lange spærring for gennemsejling skyldes, at der anvendes en særlig type belægning på klapperne. Denne belægning skal have tid til at hærde, inden det igen er muligt at åbne broens klapper for gennemsejling.
 
Renoveringsperioden forventes afsluttet i slutningen af oktober, men alle arbejderne er meget vejrfølsomme og der kan derfor løbende forekomme ændringer i tidsplanen. Informationsskiltene ved broen vil løbende blive opdateret og den nyeste information vedrørende arbejdet kan altid findes på Vejdirektoratets hjemmeside og på trafikken.dk.

Hent et foto af Aggersundbroen her.


Yderligere oplysninger:
Christian Bugge Hansen, projektleder: 4123 5918, cbh@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318,  kimi@vd.dk

Oprettet
20-08-2015.
Senest opdateret
10-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index