Søg
Pressemeddelelse

260 kilometer køreglæde

Årets vejarbejder er allerede i fuld gang. Overalt i Danmark har Vejdirektoratets folk travlt med at lappe huller, lægge ny asfalt og reparere broer.  Det er blevet forår, og det betyder, at vejarbejdssæsonen for alvor er skudt i gang.
14. maj 2014

​”Vi lægger rigtig meget ny asfalt ud i de kommende måneder, både på motorveje og landeveje,” fortæller Niels Christian Skov Nielsen, trafikdirektør i Vejdirektoratet. ”I alt omkring 260 kilometer fordelt over hele landet. Heldigvis har det milde forår betydet, at vi er kommet tidligt i gang”.

Vejdirektoratets vejarbejder er planlagt efter sommerens trafikmønstre, så de generer så lidt som muligt. 

”Vi forsøger så vidt muligt at lægge vores vejarbejder på tidspunkter, hvor der er færrest bilister/mindst trafik på vejene – for eksempel i feriesæsoner og i aften- og nattetimerne. Derfor vil man opleve, at en stor del af vores asfaltarbejde foregår uden for myldretiden, og derfor med mindst mulig gene for trafikanterne,” fortsætter Niels Christian Skov Nielsen.

Vejarbejder fylder og irriterer på vejene – det er en kendt sag. Derfor gør Vejdirektoratet meget ud af at tilrettelægge arbejdet på vejene, så det er til mindst mulig gene for bilisterne.

”Selvom vi planlægger vores vejarbejder, kan vi ikke undgå at komme til at genere trafikanterne – vi har i alt omkring 80 asfaltarbejder og omkring 60 broarbejder, der skal gennemføres over de kommende måneder, så vi vil være synlige for de fleste ude på vejene, og nogle steder vil det betyde længere rejsetid,” slutter Niels Christian Skov Nielsen.

Særligt sommerferieperioden er højsæson for asfaltarbejder. I ferien er der mindre trafik på vejene og det overordnede trafikmønster er anderledes end på almindelige hverdage. Pendlertrafikken ind mod byerne er lavere, og trafikpresset er flyttet med ferietrafikken mod landegrænserne mod Tyskland og Sverige.

Faktaboks: Vejdirektoratets broarbejder i 2014:
På ti af de store broer skal der repareres og vedligeholdes.
F.eks. skal der skiftes slidlag på Den Nye Lillebæltsbro, bropillerne på Langelandsbroen og Siøsundbroen skal beskyttes og der skal etableres evakueringslys på Guldborgsund tunnelen og Limfjordstunnelen.
 
47 mindre broer skal igennem reparationsarbejder, heraf ca. halvdelen på Sjælland. En stor del  af broerne skal omisoleres: Belægningen fjernes helt ned til betonen og opbygges på ny, så betonen beskyttes.
 
 
Yderligere oplysninger:
Trafikdirektør Niels Christian Skov Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3406, mail: nsn@vd.dk
Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk
 

 Broarbejder 2014

 
 

 Asfaltarbejder 2014

 
Oprettet
13-05-2014.
Senest opdateret
14-05-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index