Søg
Pressemeddelelse

Afspærring af Langelandsbroen ophæves til oktober

Vejdirektoratet har siden 2010 været i gang med en omfattende renovering af Langelandsbroens overbygning
22. maj 2013
​Renoveringen har gjort det nødvendigt at foretage en permanent afspærring af en del af kørebanen på en strækning på cirka 210 meter, idet arbejderne har skullet have flugtvej, maskiner mv. stående på vejarealet.

Denne permanente afspærring bliver fjernet den 11. oktober 2013. Dog bliver afspærringen også ophævet to dage før Langelandsfestivalen i uge 30 og først genopstillet to dage efter festivalen.

Efter den 11. oktober vil der være en afspærring i hele broens længde langs kantstenen frem til den 30. november. Dette vil dog ikke føre til afspærring af kørebanerne. 

Det ene af broens to fortove vil frem til den 1. december være inddraget som arbejdsområde. Cyklister og gående kan fortsat passere broen ved at benytte den dobbeltrettede fællessti på broen i modsat side.

I maj og juni til næste år vil der i aften- og nattetimerne pågå reparationsarbejder, hvor det vil være nødvendigt at lave en afspærring på cirka 100 meter med ét spor farbart forbi arbejdsstedet. Kørselsbredden forbi arbejdsstedet indsnævres samtidigt til 3,0 meter.

Arbejdet er et led i drift og vedligeholdelse af Langelandsbroen. Vejdirektoratet er derudover i gang med at istandsætte broens bropiller og kantbjælker, således at broen kan bevares mange år frem i tiden.

Yderligere oplysninger:
Vedligeholdelseschef Erik Stoklund Larsen, tlf. 7244 3449, mail: esl@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
22-05-2013.
Senest opdateret
22-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index