Søg
Pressemeddelelse

Arbejde i rampekryds ved Esbjerg Ø er afsluttet

Vejdirektoratet har nu afsluttet arbejdet i det vestlige rampekryds ved frakørsel <76> Esbjerg Ø på motorvej E20.
10. november 2014
Tidligere var der dagligt problemer med kø i det vestlige rampekryds ved frakørsel <76> på motorvej E20, og derfor gik Vejdirektoratet i gang med at bygge krydset om, så trafikken kunne flyde bedre. Det vestlige rampekryds var tidligere udformet som et vigepligtsreguleret T-kryds, mens der i det østlige rampekryds var anlagt en rundkørsel. I det vestlige rampekryds blev der konstateret kødannelser og tilbagestuvning af trafik til motorvejen med risiko for påkørsel. Problemet var især i spidsbelastningsperioderne om morgenen og om eftermiddagen.
 
"Vi har i stedet anlagt en shunt, altså en vejbane der fører den trafik, der skal dreje til højre, udenom krydset i stedet for igennem det. Denne løsning skulle gerne afhjælpe på problemet i krydset," siger projektleder Marianne Skovsbøl.
 
I forbindelse med arbejdet er indkørslen til Esbjerg Planteskole flyttet ca. 20 m mod sydvest så trafikken på Storegade og shunten kan sammenflette inden indkørslen. Desuden er der anlagt en ca. 40 m lang passagelomme overfor Esbjerg Planteskoles indkørsel for at sikre, at trafikanter, der har retning mod nordøst, kan passere uhindret forbi de venstresvingende trafikanter til planteskolen.
 
Frakørselsrampen har i arbejdsperioden været spærret, og der har været skiltet med en omkørselsrute.
 

Vejdirektoratet vil i den kommende periode foretage eftertællinger af trafikken, for at kunne evaluere om projektet og ombygningen har virket efter hensigten.

Fakta om et rampekryds:
Et rampekryds er et etplanskryds i et tilslutningsanlæg mellem en rampe og en underordnet vej.

Oprettet
12-11-2014.
Senest opdateret
12-11-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index