Søg
Pressemeddelelse

Arbejdet med rute 21 fortsætter på trods af vintervejret

Vinteren byder på skiftevis frost, tøvejr, sne og slud. Alligevel fortsætter arbejdet med at anlægge motortrafikvejen mellem Holbæk og Vig (rute 21).
14. februar 2013

Betingelserne er naturligvis vanskeligere end om sommeren, men med lidt snilde og effektivitet holdes byggeriet i gang.

Generelt må asfalt og beton ikke være udsat for sne og frost, mens det hærder, men da alle broer på rute 21 er støbt, er anlægsarbejdet ikke så hårdt ramt af vintervejret. Og så er det ofte muligt at planlægge sig ud af en del af problemerne. Det vil sige, at man udskyder det arbejde, der er afhængigt af lunt eller tørt vejr, og lægger kræfterne et andet sted i vejarbejdet efter devisen, hvad der tabes af tid det ene sted kan indhentes det andet sted.

Lige nu arbejder entreprenøren med tilslutningerne til den eksisterende vej ved Tuse og nord for Vig. I første omgang er der en del ledninger og veje, der skal flyttes, for at motorvejen kan forbindes med Holbækmotorvejen i syd og den eksisterende rute 21 i nord.

Jordarbejdet går lidt trægt med den skiftende frost og tø, men til gengæld er der gode muligheder for at arbejde med afvandingen af vejen, der skal sikre, at regnvandet ledes væk fra den kommende motortrafikvej.

Alt i alt skrider arbejdet med motortrafikvejen mellem Holbæk og Vig planmæssigt fremad, vurderer projektleder i Vejdirektoratet Steen Ogstrup. 
”Vi er selvfølgelig meget afhængige af vejret og derfor hele tiden klar til at sadle om. Lige nu er det fx muligt at lægge asfalt flere steder på strækningen, men hvis det bliver hård frost igen, må vi stoppe med det og bruge kræfterne andetsteds”, siger han.

Folkene, som arbejder derude, klæder sig naturligvis varmt på, men det er ikke specielt sjovt at arbejde med kolde materiale eller værktøj, ligesom det også udgør en sikkerhedsrisiko. Derfor bliver al arbejde typisk indstillet i tilfælde af voldsomt snevejr eller meget streng frost, og det er også sket et par gange denne vinter på rute 21.

Men da der fra starten er lagt nogle dage ind i tidsplanlægningen, hvor man må forvente at arbejdet indstilles helt, bekymrer det ikke Steen Ogstrup. ”Vinteren har ikke drillet os mere, end vi forventede, så vi ser stadig frem til at åbne motortrafikvejen i september 2013”.  

Yderligere oplysninger:
Projektleder Steen Ogstrup
Tlf.: 7244 2257 / 2020 6979
SCO@vd.dk

 

Der arbejdes med afvanding ved Kollekolle Tværvej nord for Vig.

 

Kollekolle Tværvej

Den nye motortrafikvej kobles på den eksisterende Holbækmotorvej i syd ved Tuse.

Tilslutning til Holbækmotorvejen

 

 Vejprojektet

 
Oprettet
14-02-2013.
Senest opdateret
15-02-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index