Søg
Pressemeddelelse

Arbejdet på Alssundbroen er nu afsluttet

Vejdirektoratet har nu afsluttet arbejdet på Alssundbroen.
03. december 2014
Arbejdet blev sat i gang, efter strækningen over Alssundbroen og tilkørselsrampen ved Vestermark på Als i 2012 blev udpeget som en sort plet.
En sort plet er et sted på vejnettet, hvor antallet af registrerede trafikuheld vurderes at være signifikant højere end forventet.
 
Der var registreret uheld, hvor broens midterlinje blev overskredet, som resulterede i frontalsammenstød med modkørende. Desuden var der registreret uheld i forbindelse med vognbaneskift ved tilkørselsrampen i vestgående retning.
 
Der er blevet etableret et midterautoværn hen over broen, og tilkørselsrampen er blevet ombygget til en traditionel sammenfletning med rute 8.
Desuden er sikkerheden forbedret for bløde trafikkanter på strækningen mellem Vestermark og rampetilslutningen til rute 8 ved etableringen af en midterhelle.
 
Arbejdet på Alssundbroen er nu afsluttet, og Vejdirektoratet vil i den kommende periode foretage eftertællinger af trafikken for at kunne evaluere, om projektet og ombygningen har virket efter hensigten.
 
Alssundbroen indgår i rute 8 og forbinder Sønderjylland med Als nord for Sønderborg.
Oprettet
03-12-2014.
Senest opdateret
03-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index