Søg
Pressemeddelelse

Arkæologer graver i golfbanen

Vejdirektoratet og Kroppedal Museum ser med spænding frem til de arkæologiske udgravninger for Smørum Parkvejs forlængelse over golfbanen i Smørum ved byggeriet af Frederikssundmotorvejen.
15. august 2013
​Netop i området ved Smørum Golfcenter har været intensivt benyttet gennem historien og har været beboet i lange perioder af oldtiden, og sandsynligheden for at støde på gravanlæg er stor.

”Før undersøgelsen går i gang er det umuligt at sige, hvilke fortidsminder jorden gemmer på. Men vi ved, at der har været et stort antal gravhøje i området, selv om de fleste nu er helt overpløjede. Vi håber naturligvis på, at udgravningerne vil afdække en hidtil ukendt højtomt. Det har vist sig, at der i selv overpløjede og nu næsten usynlige gravhøje kan være bevaret fine grave,” siger Lotte Sparrevohn, der er museumsinspektør på Kroppedal Museum.

Arkæologernes oldtidsjagt går i gang tirsdag den 20 august og varer ca. 14 dage. Museet forventer desuden også at finde spor efter huse og gruber efter jernalderens bopladser i lighed med de øvrige udgravninger i forbindelse med byggeriet af motorvejen.

Golfbanen fortsat åben
Udgravninger er tilrettelagt, så golfspillere i Smørum Golfcenter fortsat kan spille, mens arkæologerne arbejder. Der kan dog blive tale om enkelte, kortvarige justeringer.

Selve vejarbejdet over golfbanen begynder først til foråret 2014.   

Baggrund 
Vejdirektoratet bygger lige nu 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej ved Smørum. Vejen åbnes for trafik i 2015. Den samlede anlægssum er 1,1 mia. kroner.
 
Formålet med Frederikssundmotorvejen er at aflaste Frederikssundsvej, der er en af de mest trafikerede veje i landet, der ikke er udformet som motorvej eller motortrafikvej. Det skaber massive bilkøer og forsinkelser i myldretiden. Dertil kommer et stort antal trafikuheld på strækningen. Motorvejen vil samtidig skabe sammenhæng med det øvrige motorvejsnet omkring hovedstaden og give en bedre og sikrere trafikafvikling i hele regionen.

Læs mere om projektet på www.vejdirektoratet.dk/m12  

Yderligere oplysninger
Arkæologiske undersøgelser:
Museumsinspektør Lotte Sparrevohn, Kroppedal Museum, tlf. 4330 3005, lotte.sparrevohn@kroppedal.dk  
 
Om Frederikssundmotorvejen:
Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3731, cto@vd.dk
Oprettet
15-08-2013.
Senest opdateret
15-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index