Søg
Pressemeddelelse

Asfaltarbejdet på Lillebæltsbroen er færdigt

Siden slutningen af april har Vejdirektoratet været i gang med at lægge ny asfalt på den sydlige side af Den Nye Lillebæltsbro. Nu er arbejdet færdigt, og i løbet af næste uge bliver de trafikale forhold normale igen.
10. juli 2014
​På trods af sit navn er Den Nye Lillebæltsbro 44 år gammel, og en del af asfalten på broen er stadig en del af den oprindelige asfalt tilbage fra 1970, hvor broen blev indviet. Det øverste slidlag skal dog udskiftes en gang imellem, som det skete på de vestgående spor sidste år, og i år var turen kommet til slidlaget på de østgående spor. Desuden er hele asfaltlaget blevet udskiftet på det østlige tilslutningsfag af broen.

Nu er asfaltarbejdet færdigt, og der mangler kun at blive ryddet op på broen og få retableret den oprindelige afstribning uden for begge broender. Dette arbejde udføres af firmaet Daluiso og vil fortrinsvis foregå i aften- og nattetimerne, hvor trafikken generes mindst muligt. I dagtimerne vil det allerede fra i dag, torsdag, være muligt at køre på den nye asfalt, mens trafikanterne om aftenen og natten vil opleve mindre omlægninger af trafikken mellem de forskellige spor, efterhånden som afstribningsarbejdet skrider fremad henover weekenden.

”Fra i løbet af næste uge – måske allerede fra mandag morgen, hvis vejret holder – vil de trafikale forhold på Den Nye Lillebæltsbro være helt normale igen,” lyder det fra projektleder i Vejdirektoratet, Jens Kristian Tuxen.

De sidste måneders arbejde er gennemført helt som planlagt. Faktisk har entreprenørfirmaet, Muncks Asfalt, med underentreprenører sørget for at udnytte dagene med tørt vejr så optimalt, at arbejdet er færdigt to uger før sluttidsfristen.

Trafikomlægningerne i arbejdsperioden blev tilrettelagt, så de gav færrest mulige trafikale problemer.

”Da asfalten på de vestgående spor blev skiftet sidste år, oplevede vi problemer med kødannelser på motorvejen ved Middelfart og desværre flere bagendekollisioner som resultat. Denne gang opretholdt vi derfor tre smalle spor i vestlig retning i stedet for to og gav på den måde mere plads til trafikken mod Jylland. Og det har fungeret rigtig godt,” fortæller Jens Kristian Tuxen.

Vejdirektoratet forventer, at det nye slidlag holder mindst 15 år, inden det igen skal udskiftes.

Yderligere oplysninger
Projektleder Jens Kristian Tuxen, 7244 7556 / 2547 7543, jkt@vd.dk
Kommunikationskonsulent Anne Marie Bye Marboe, 7244 2318, anma@vd.dk
Oprettet
10-07-2014.
Senest opdateret
10-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index