Søg
Pressemeddelelse

Bedre adgang til Kolding Syd med nyt tilslutningsanlæg til motorvejen

Vejdirektoratet går medio oktober i gang med at bygge et nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej i den sydlige del af Kolding Kommune. Der er tale om et projekt, der finansieres 50/50 af Vejdirektoratet og Kolding Kommune.
17. oktober 2016
Trafikanter på Sønderjyske Motorvej kan snart se frem til en bedre forbindelse til Kolding Syd, ligesom det bliver nemmere at komme fra Kolding Syd til motorvejen.

​Vejdirektoratet går nemlig medio oktober i gang med at anlægge et nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske motorvej (E45) ved Ødisvej syd for Kolding. Tilslutningsanlægget kommer til at ligge cirka 4 kilometer syd for tilslutningsanlæg 65, Kolding S.

Projektets formål er at give trafikanter direkte adgang til E45 fra den sydlige del af Kolding og Vonsild. Desuden skal det nye tilslutningsanlæg aflaste tilslutningsanlægget ved Kolding S.

Det nye tilslutningsanlæg til motorvejen bliver formet som et såkaldt ruderanlæg, hvor der er til- og frakørsel både mod nord og syd.


Se her en illustration af det nye tilslutningsanlæg, set fra luften.​​


Vejdirektoratets projektleder Niels Arend Koefoed glæder sig til, at anlægsarbejdet begynder og ser frem til at kunne aflevere et færdigt tilslutningsanlæg sidst i 2017.

”Det har været et længe næret ønske fra Kolding Kommune at få en ekstra til- og frakørsel til motorvejen i den sydlige del af kommunen. Dels bliver trafikken til- og fra motorvejen nu fordelt på to tilslutningsanlæg i stedet for et i Kolding Syd, hvilket mindsker trængselsproblemerne. Dels giver det nye tilslutningsanlæg bedre muligheder for erhvervsudvikling og nye boligområder i den del af kommunen. Derfor er jeg glad for, at vi nu med dette projekt kan imødekomme Kolding Kommunes ønsker,” siger Niels Arend Koefoed.

Med i projektet hører også nye venstresvingsbaner fra Ødisvej mod Hoppeshuse og Hoppesvej. De bliver anlagt, fordi trafiktallet på Ødisvej stiger efter åbningen af det nye tilslutningsanlæg.

I Kolding Kommune ser man frem til, at det nye tilslutningsanlæg snart er en realitet.

”Kolding Kommune har i gennem flere år været i dialog med Vejdirektoratet og ministeriet omkring muligheden for at få etableret et nyt tilslutningsanlæg på Sønderjyske Motorvej ved Ødisvej. Et nyt tilslutningsanlæg vil være en stor gevinst for kommunens fortsatte udvikling, idet det bl.a. vil lette adgangen til motorvejsnettet for det nye boligområde, som i disse år er under etablering mellem Dalby og Vonsild,” siger Steen Langhoff, projektleder i Kolding Kommune.

”Desuden vil et nyt anlæg kunne supplere det eksisterende anlæg ved Kolding Syd og derved forhåbentligt medvirke til at nedbringe den gennemkørende trafik gennem Vonsild,” siger Steen Langhoff.

 

Yderligere oplysninger:

Niels Arend Koefoed, projektleder, Vejdirektoratet: 7244 2620, nak@vd.dk

Steen Langhoff, projektleder, Kolding Kommune: 7979 1443, stla@kolding.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent, Vejdirektoratet: 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
14-10-2016.
Senest opdateret
19-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index