Søg
Pressemeddelelse

Bedre styr på trafikken i hele hovedstaden

Københavns Kommune og Vejdirektoratet indgår samarbejde om en fælles styring af vejtrafikken i hovedstadsområdet efter, at København som den første kommune i hovedstadsområdet har afsat penge til formålet
22. september 2014
​Et nyt trafiktårn på Kalvebod Brygge skal fra slutningen af 2015 være udgangspunkt for overblik og styring af hovedstadens vejtrafik. På årets budgetforhandlinger på Københavns Rådhus blev der afsat 19 millioner kroner som kommunens bidrag til i samarbejde med Vejdirektoratet at etablere og drive en fælles trafikcentral, der skal yde 24/7-service i trafikledelse- og information for hovedstadsområdet.

”Med den nye trafikcentral vil byens trafikanter opleve langt bedre sammenhæng. Hvis der er meget trængsel et sted for eksempel efter en ulykke, så har vi mulighed for at sidde på centralen og lede trafikken udenom. Det betyder både bedre fremkommelighed, større trafiksikkerhed og mindre CO2-udledning, så det kan jeg kun glæde mig over,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Vi arbejder i Vejdirektoratet bestandig på at sætte trafikanterne i centrum og give dem den bedst mulige information om trafikforholdene. Det er målsætningen, at den nye trafikcentral vil betyde bedre fremkommelighed for vejtrafikken i hovedstadsområdet og bedre koordinering på tværs af de forskellige vejmyndigheder,” siger vejdirektør Per Jacobsen fra Vejdirektoratet.

Udover at yde service til en lang række prioriterede veje vil den fælles trafikcentral prioritere buslinjerne A og S samt det overordnede cykelrutenet.

En vigtig brik i trafikstyringen er ITS (Intelligente Transport Systemer), som Københavns Kommune tidligere har afsat 60 mio. kr. til og siden har testet løbende. Det vil for buspassagererne betyde, at de kommer væsentligt hurtigere frem. De vil nemlig opleve, at lyssignalerne prioriterer bustrafikken, og lader busserne få førsteret, hvis der er behov for det. Også cykeltrafikken bliver særligt prioriteret på udvalgte cykelruter, hvor cyklisterne vil opleve grønne bølger. I komplicerede kryds vil der blive indført såkaldte cyklistfaser, der skal hjælpe cyklisterne sikkert over.

”I mine øjne er her tale om et nybrud på pendlerområdet. Hvor det i dag kan være svært for pendlerne at regne ud, hvor meget tid de skal afsætte, betyder den centrale styring af trafikken i samspil med ITS, at de fremover kan vide det med sikkerhed. Og så synes jeg jo selvfølgelig også, at det er fantastisk, at vi kan få cyklister og buspassagerer endnu nemmere og hurtigere gennem byen,” siger teknik- og miljøborgmesteren.

”Jeg betragter det som et succeskriterium for den nye fælles trafikcentral, at den vil minimere rejsetiderne for alle former for vejtrafik i hovedstadsområdet, altså både cykel- bus- og biltrafikken. Endvidere får vi bedre muligheder for i fællesskab at håndtere planlagte og uplanlagte hændelser som vejarbejder, trafikulykker og skybrud,” siger vejdirektør Per Jacobsen fra Vejdirektoratet.

Trafikcentralen kommer til løbende at overvåge trafikafviklingen på veje, broer og i tunneler. Det giver mulighed for lynhurtigt at gribe ind ved fejl eller uhensigtsmæssige situationer.

Den nye, fælles trafikcentral er et samarbejde mellem kommunens Teknik- og miljøforvaltning, Vejdirektoratet, Københavns Politi og Rigspolitiet.

Det er tanken på sigt at udbygge samarbejdet med andre aktører i hovedstadsområdet. 

Yderligere oplysninger:
Pressechef Morten Rixen, Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning, tlf. 5168 0619
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032

Fakta om den nye trafikcentral:
• Københavns Kommune har afsat 19 millioner kroner som deres bidrag til etablering af trafikcentralen på kommunens budget for 2015.
• Heraf forventer kommunen at anvende to millioner kroner til anlæg i 2015. Første år lyder kommunens andel af driftsudgifterne på 2,9 mio. kr., og beløbet stiger til 4,7 mio. om året fra 2016 og frem.
• Trafikcentralen vil servicere det strategiske vejnet i hovedstadsområdet samt det prioriterede vejnet i Københavns Kommune. I kommunen omfatter det prioriterede vejnet de vigtigste indfaldsveje for biltrafikken, buslinjerne A og S samt det overordnede cykelnet.
• Teknik- og miljøforvaltningen flytter otte-ti medarbejdere over i Trafiktårnet og ansætter fem nye. De kommer til at sidde sammen med cirka 50 kollegaer fra Vejdirektoratet. Heraf kommer en væsentlig del fra Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (T.I.C.), som flytter ud i Trafiktårnet.
• Trafiktårnet opføres af Banedanmark. Vejdirektoratet overtager to etager i tårnet, som også vil rumme Københavns Kommunes medarbejdere. 
• Nabokommuner, Movia og Sund & Bælt bliver på længere sigt inviteret med i samarbejdet.
Oprettet
22-09-2014.
Senest opdateret
22-09-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index