Søg
Pressemeddelelse

Birgittelyst-kryds bliver mere sikkert

I krydset Birgittelyst, hvor rute 13 og rute 12 mødes, er der på fem år sket seks uheld. I fem af disse uheld er en bilist kørt overfor rødt. Derfor vil Vejdirektoratet nu gøre krydset mere sikkert.
05. november 2013

Svært at skelne det grønne lys
Problemet med krydset er, at flere bilister overser det røde lys.
”Ulykkerne tyder på, at de bilister, der skal svinge til højre og de der skal køre ligeud fra den nordlig retning har vanskeligt ved at skelne de grønne signaler. Samtidig er hastigheden hen i mod krydset lidt for høj,” fortæller ingeniør i Vejdirektoratet Rene Juhl Hollen.
Signalanlægget moderniseres
For at komme rødkørslerne til livs vil krydset blive ombygget, så adskillelsen mellem de ligeudkørendes og højresvingendes signaler bliver tydeligere. Derudover vil Vejdirektoratet beskære beplantningen på det nordvestlige hjørne for at synliggøre krydset yderligere.

Arbejdet vil stå på i uge 45 og Vejdirektoratet forventer, at ombygningen er færdig i slutning af uge 45.

En sortplet
Arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i Birgittelyst-krydset er et led i Vejdirektoratets løbende sortplet-indsats. En gang om året foretager Vejdirektoratet en systematisk gennemgang af statsvejnettet, for at finde de kryds og korte strækninger, hvor der sker flere ulykker end forventeligt set i forhold til trafikmængde og vejstandard – i daglig tale kaldet sorte pletter. Og denne gennemgang fører til trafiksikkerhedsmæssige tiltag som det i Birgittelyst-krydset.

Kontaktperson
Ingeniør Rene Juhl Hollen, tlf. 7244 2047, rhp@vd.dk
Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhhuus, tlf. 7244 3078, an6@vd.dk

Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
05-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index