Søg
Pressemeddelelse

Cykeldanmark samles på Den nationale cykelkonference

På Den nationale cykelkonference i år mødes 170 professionelle aktører for at tale om, hvordan man forbedrer cyklismens vilkår.
13. maj 2015
2014 blev rekordår for cykeltrafikken i Danmark. Ikke siden 1995 har vi kørt så meget på cykel, som vi gjorde sidste år. Og det er især i de større byer og hovedstadsområdet, at flere træder i pedalerne til hverdag. Det er dog stadig muligt at gøre cykling endnu mere udbredt herhjemme.

”I år glæder jeg mig især til at debattere, hvilken betydning cykling kan spille i hovedstadsområdet og høre om de nye områder, hvor cykling kan spille en rolle for blandt andet sårbare unge,”  fortæller Helga Theil Thomsen, planlægningsdirektør i Vejdirektoratet.

”I forvejen arbejder vi i Vejdirektoratet løbende med cyklisters sikkerhed, gennemfører forsøg med at svinge til højre for rødt, anlæg af cykelstier langs statsveje og udvikling af nationale cykelruter som binder landet sammen.”

Den nationale cykelkonference afholdes hvert forår forskellige steder i Danmark og arrangeres i et samarbejde mellem årets værtskommune(r), Cyklistforbundet og Vejdirektoratet. Konferencen er en platform for to dages vidensudveksling, erfaringer og inspiration på cykelområdet for dem, der går op i cykelpolitik og cykelfremme. I år foregår konferencen i både Furesø og Rudersdal kommuner.

Mobilitet i hovedstadsområdet til debat
Hvilken rolle kan cyklen og cyklen i samspil med kollektiv trafik spille i hovedstaden? Kan cykling hjælpe på trængslen? Og hvilke visioner er der for en cyklende hovedstad frem mod 2025?

Det diskuterer borgmester Ole Bondo Christensen (Furesø Kommune) med borgmester Jens Ive (Ru-dersdal Kommune), Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Københavns Kommune) og Formand for Miljø- og teknikudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup.
Debatten bliver suppleret med tre opponenter: Michael Svane (DI), Torben Kusk (FDM) og Klaus Bon-dam (Cyklistforbundet).

Elcykler - altid medvind på cykelstien
Elcykler vinder større og større udbredelse, og ca. 6 pct. af alle solgte cykler er i dag elcykler. Vejdi-rektoratet giver en status på, hvad vi ved om elcykler i Danmark og giver bud på fremtidens udfordringer og potentialer. 

Cykling er mere end asfalt
Cykling og målgrupper med særlige behov er også på programmet. Her ser vi på nogle af de mange nye tiltag, hvor cyklingen er omdrejningspunktet i arbejdet med blandt andet sårbare unge, psykisk syge og udviklingshæmmede. Furesø Kommune fortæller om de positive erfaringer med det beskyttede cykelværksted Pedalartisten.

Og hvordan hænger cykling og kulturoplevelser sammen? Rudersdal Kommune er en af oplægshol-derne og vil fortælle om, hvordan borgerne kan inspireres til at bruge cyklen til både motion, transport, leg, læring og oplevelser.

Kontaktpersoner
Vejdirektoratet: Pressekonsulent Kristine Racina, telefon 7244 3333, direkte 2251 3612, E-mail:kraa@vd.dk

Cyklistforbundet: Kommunikationschef Lotte Malene Ruby, telefon 4070 8378,  E-mail: lmr@cyklistforbundet.dk
 
Furesø Kommune: Lene W. Hartmann, telefon 7235 5336, E-mail lwh@furesoe.dk

Rudersdal Kommune: Helle Riis Henriksen, telefon 4611 2312, direkte 7268 2312, E-mail: heri@rudersdal.dk

Læs mere om cykelkonferencen her
Oprettet
13-05-2015.
Senest opdateret
13-05-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index