Søg
Pressemeddelelse

Cykelpulje får flere i sadlen

Siden Randers i 2009 fik penge fra Cykelpuljen til et projekt, der skulle forbedre forholdene for cyklister i bydelen Hornbæk, er antallet af cyklende borgere i samme område steget med 30 procent.
13. januar 2014

​Det fremgår af Vejdirektoratets nye rapport om resultaterne af Cykelpuljen, der støtter projekter for cyklister over hele landet.

Rapporten omtaler en række projekter, som Cykelpuljen har støttet over hele landet. Og eksemplerne viser, at der er store og hurtige gevinster forbundet med at forbedre forholdene for cyklister rundt omkring:

I Vejle lykkedes det for eksempel ifølge en spørgeskemaundersøgelse at få 48 procent flere elever på en skole til at bruge cyklen efter at der var blevet etableret en cykelsti.

Og i Esbjerg Kommune steg antallet af cyklister på to udvalgte strækninger med henholdsvis 15 og 37 procent, efter at der blev anlagt nye cykelstier på strækningerne.

Desuden viser evalueringen af den landsdækkende ”Lys på – med Ludvig” kampagne, at 77 procent af de adspurgte børn ved mere om lygter og reflekser efter kampagnen.

Helt grundlæggende kan man sige, at Cykelpuljen har været med til at skabe større tryghed for cyklister og får flere til at cykle. Puljens tilskud har ført til indsatser, der på hver sin måde har været med til at forbedre forholdene for cyklister og dermed gjort det mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel både til arbejde og i fritiden.

Næsten alle ansøgere har oplevet vigtige sidegevinster ved Cykelpulje-projekterne såsom øget fokus på cykling og etablering af nye samarbejder.

Ansøgerne har også samstemmende forklaret, at det ofte er tilskuddene fra Cykelpuljen, der har været det skub, som har fået deres kommune eller virksomhed til at sætte gang i et cykelprojekt.

Transportminister Pia Olsen Dyhr er glad for de positive resultater, som cykelpuljen har kastet af sig, og ser frem til, at der fortsat er fokus på at forbedre forholdene for cyklister:

”Cyklisme er godt for folkesundheden, for trængslen og det lokale miljø, og derfor er det glædeligt, at Cykelpuljen kan hjælpe flere til at cykle, både i byerne og på landet.

 For eksempel er jeg glad for, at man ved hjælp af mere sikre skoleveje og sammenhængende cykelstianlæg kan få mange flere i en bydel til at vælge cyklen, som vi har set det i Randers.”

Jeg håber, at kommuner, virksomheder og organisationer vil blive inspireret af rapporten. De kan med fordel også kigge forbi Transportministeriets hjemmeside, hvor der allerede er offentliggjort flere arbejdspapirer til den kommende nationale cykelstrategi.”

I alt har 275 cykelprojekter over hele landet fået tilskud, siden Cykelpuljen blev etableret ved det brede forlig om en grøn transportpolitik i 2009, hvor parterne afsatte 1 milliard kroner til puljen i perioden 2009 – 2014.

Projekterne er blevet støttet ved, at langt de fleste projekter har opnået 40 % tilskud, mens ansøgerne selv står for restfinansieringen. Cykelpuljen har i perioden bevilget 595 mio. kr. i tilskud og har affødt investeringer på mere end halvanden mia. kr.  Hertil kan lægges, at der er besluttet 41 statsvejsprojekter, hvortil der er afsat 250 mio. kr.

Cykelpuljen, der administreres af Vejdirektoratet, fortsætter i 2014, hvor der er knap 160 mio. kr. i puljen, der forventes udmøntet inden sommerferien. Yderlige oplysninger om cykelpuljen kan ses her.

Se rapporten på vejdirektoratet.dk.

Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Torfinn Larsen, tlf.: 7244 3126, mail: tl@vd.dk
Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhuus, tlf.: 7244 3038, mail: an6@vd.dk

Oprettet
13-01-2014.
Senest opdateret
13-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index