Søg
Pressemeddelelse

Cyklister får bedre forhold langs Tingvejen nær Esbjerg og Varde

Vejdirektoratet åbner nu 400 meter cykelsti langs Tingvejen ved Korskro og sætter samtidig gang i arbejdet med at anlægge en 1 km lang cykelsti langs Tingvejen ved Årre. Det betyder bedre sikkerhed og mere tryghed for cyklisterne i området.
29. august 2013
​Den 400 meter lange dobbeltrettede cykelsti, der nu er åbnet, ligger langs Tingvejens østlige side mellem rundkørslen ved Korskro og Grimstrupvej. Den gør det muligt fremover at benytte en mere sikker cykelrute hele vejen mellem Grimstrup og Esbjerg.

”Der er megen tung trafik på Tingvejen, og derfor har cykelstien længe været et ønske fra både kommune og borgere i området. Det er dejligt, at vi nu kan gøre noget for at øge sikkerheden,” siger projektleder i Vejdirektoratet, Niels Arend Koefoed.

Den nyåbnede cykelsti er en del af en regional cykelrute, som også benyttes af turister i området.

En kilometer cykelsti ved Årre
Længere mod nordøst er Vejdirektoratet gået i gang med at anlægge endnu et stykke cykelsti. Her drejer det sig om 1 km dobbeltrettet cykelsti mellem Bryndumsager og Eskærdalsvej langs den sydøstlige side af Tingvejen.

Cykelstien kommer til at ligge i niveau med Tingvejen på det meste af strækningen. Ved Eskærdalsvej forbindes cykelstien med Kirsebærvænget ind mod Årre by med en stitunnel under Tingvejen. De cyklende kan dermed komme sikkert på tværs af Tingvejen. Stitunnellen bliver med lys.

”Der er rigtig mange skolebørn, der krydser Tingvejen for at komme i skole i Årre. De vil få en væsentlig mere sikker skolevej, når de kan benytte cykelstien og stitunnelen”, siger Niels Arend Koefoed. Han forventer, at cykelsti og stitunnel kan tages i brug allerede i år, hvis vejret tillader, at entreprenøren arbejder hele efteråret. 

Cykelstien kommer dog ikke kun til at gavne skolebørnene, men også den øvrige cykeltrafik i området. Bilisternes fart og den store mængde tunge trafik med blandt andet vindmølletransporter gør det risikabelt at cykle på vejen.

Trafikken på Tingvejen vil blive afviklet normalt i størstedelen af anlægsperioden – til tider dog med indsnævrede kørebaner. En enkelt weekend bliver det nødvendigt at lukke Tingvejen helt på strækningen og lede trafikanterne ind igennem Årre by. Trafikomlægningen vil blive skiltet i god tid.

Der har været et stort lokalt ønske om at få etableret cykelstien, og den er planlagt i samarbejde med Varde Kommune og Årre Borgerforening. 

Yderligere information
Projektleder Niels Arend Kofoed, Vejdirektoratet, 7244 2620 / 2246 0583, nak@vd.dk
Kommunikationskonsulent Jane Birch Larsen, Vejdirektoratet, 7244 2318 / 4123 5592, jbi@vd.dk
Oprettet
29-08-2013.
Senest opdateret
29-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index