Søg
Pressemeddelelse

Dødsulykker sker på landet og med høj hastighed

Vejdirektoratets nye dødsulykkesstatistik bekræfter tendensen om, at farten dræber, og at det er på landevejene, vi kører for stærkt.
11. februar 2014

​Det er især på landevejene, at døden hjemsøger de danske trafikanter - og særligt dem, der kører for stærkt.

Det kan man se i Vejdirektoratets Årsrapport om dødsulykker 2012, som nu bliver offentliggjort. Her viser tallene, at langt de fleste dødsulykker i 2012 skete på landet og med høj hastighed. Næsten halvdelen af førerne i alle dødsulykker kørte over hastighedsgrænsen, og især førerne af motorcykler og varebiler havde en tung speederfod: tre ud af fire kørte for hurtigt.

Rapporten viser også, at en tredjedel af dødsulykkerne i 2012 kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller kørt med en hastighed, der var afpasset forholdene.

”Vejdirektoratets Dødsulykkesstatistik er en påmindelse til trafikanterne om nødvendigheden af at overholde hastighedsgrænsen og køre efter forholdene,” udtaler transportminister Magnus Heunicke. ”Selv en ganske beskeden overskridelse af fartgrænserne kan have voldsomme konsekvenser, hvis man bliver involveret i et uheld.”

Manglende opmærksomhed koster cyklister livet
Hvad angår cyklister, er manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed den store dræber. I perioden 2010-2012 havde manglende opmærksomhed afgørende betydning for, at ulykken skete i fire ud af fem ulykker med dræbte cyklister.

Det kan man læse i et særligt afsnit om dødsulykker med cyklister, der i dødsulykkestatistikken er udvalgt som fokusområde, fordi Færdselssikkerhedskommissionen har gjort ulykker med cyklister til et fokuspunkt i sin nye handlingsplan.

Den hyppigste ulykkessituation med dræbte cyklister var ulykker, hvor cyklisterne blev overset og påkørt bagfra af en modpart, f.eks. på grund af blænding, eller fordi cyklisten ikke havde lys på cyklen. Næst hyppigst var højresvingsulykker og den tredje hyppigste ulykkessituation var venstresvingsulykker, hvor det var cyklisterne, der overså en bagvedkørende modpart og svingede ud foran dem uden at orientere sig bagud.

Dødsulykker med unge bilister
Et andet fokusområde i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er ulykker med unge bilister. Det er derfor valgt at analysere dødsulykker med unge bilister, op til og med de 24 årige, for perioden 2010-2012. Over disse tre år har unge været involveret i 121 dødsulykker og 49 af disse unge blev dræbt. 

Godt en tredjedel af ulykkerne var eneulykker. Det er vurderet, at stort set alle eneulykkerne kunne være undgået, hvis de unge bilister ikke havde kørt for hurtigt, ikke havde kørt risikobetonet og/eller ikke havde været påvirkede af spiritus, narkotika og/eller medicin. Det er karakteristisk, at de unge oftere kørte galt i glat/vådt føre end andre aldersgrupper. Dette kan bl.a. kan hænge sammen med, at de unge har mindre kørselserfaring samt, at de kørte for hurtigt og derfor ikke kunne nå at reagere på glat/vådt føre.

Færre spiritusulykker
Andelen af dødsulykker hvor føreren var påvirket af alkohol/narkotika eller medicin er faldet i 2012 sammenlignet med de to foregående år. I 2012 var det kun en ud af fem førere, som var påvirkede, hvor det i årene før var en ud af fire.

Med 167 dræbte personer i trafikken i 2012, var det dog det laveste antal siden man begyndte at registrere trafikulykker i 1930.

Magnus Heunicke udtaler:
”Rapporten viser nogle gode tendenser og jeg glæder mig over, at antallet af dræbte i trafikken er så lavt. Det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene, og 2013 har da også vist, hvor vigtigt, det er, at vi fortsat prioriterer arbejdet med trafiksikkerhed.”

Årsrapporten er udarbejdet som en del af projektet ”Udvidet dødsulykkesstatistik” som er et 3-årigt projekt finansieret via Pulje til bedre trafiksikkerhed. Data er indsamlet i et bredt samarbejde mellem vejmyndigheder og politiet.

Se Årsrapport, dødsulykker 2012 her.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Mette Fynbo, tlf.: 7244 2793 eller 2548 9488, mail: mfy@vd.dk  
Pressemedarbejder Anne-Mette Nyhuus, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk

Oprettet
11-02-2014.
Senest opdateret
11-02-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index