Søg
Pressemeddelelse

VVM-rapport for den nye Storstrømsbro klar

Arbejdet med at bygge den nye Storstrømsbro har taget et afgørende skridt. I dag kan Vejdirektoratet offentliggøre VVM-rapporten, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af den kommende bro.
24. november 2014

VVM-rapporten indeholder blandt andet en grundig gennemgang af konsekvenserne for trafikken, naturen og miljøet i forbindelse med den nye bro. Med en længde på 4 km vil Storstrømsbroen blive den 3. største bro i Danmark efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Rapporten fremlægger desuden to forslag til, hvordan den nye Storstrømsbro kan komme til at se ud, ligesom konsekvenser og metoder for nedrivning af den eksisterende bro er beskrevet.

Få adgang til VVM-rapporten, fotos, kort, visualiseringer, animationer og andet materiale på projektets hjemmeside www.vd.dk/storstroemsbroen.Der er foreslået to løsninger til en kommende Storstrømsbro. En bjælkebro (øverst), hvor broens gennemsejling er båret af et forstærket brofag. Og en skråstagsløsning (nederst), hvor gennemsejlingen bæres af en pylon.

Biler og højhastighedstog
Den nye Storstrømsbro forventes at blive bygget i 2016-21 og skal erstatte den gamle, utidssvarende forbindelse mellem Sjælland og Falster.

Broen bliver bygget til både biler og højhastighedstog og spiller en central rolle i forbindelsen til Tyskland sammen med den kommende tunnel under Femern Bælt og opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby.

Minister: Et vartegn
Transportminister Magnus Heunicke er tilfreds med at kunne præsentere miljøundersøgelsen, så folk nu får mulighed for at se, hvordan den nye bro passer ind i området, og drøfte projektet med Vejdirektoratet.

"Den nye Storstrømsbro vil være det største danske brobyggeri i to årtier. Den vil uden tvivl blive et markant vartegn for regionen og et vigtigt trafikalt knudepunkt for hele Danmark. Et byggeri af denne størrelse vil få en stor og positiv betydning i form af blandt andet arbejdspladser og erhvervsudvikling. Ikke mindst kan man se frem til betydelige rejsetidsbesparelser og bedre miljø, når den nye forbindelse under Femern Bælt, en opgraderet jernbane mellem Ringsted og Rødby, og en ny Storstrømsbro er klar i 2021," siger Magnus Heunicke.

"Man skal imidlertid være opmærksom på, at der også vil være nogle gener i området forbundet med byggeriet. Vi fremlægger nu en grundig VVM-undersøgelse, som danner grundlaget for den nye Storstrømsbro. Jeg håber, at folk vil benytte lejligheden til at deltage i den kommende dialog, der kan sikre det bedst mulige afsæt for det kommende byggeri," siger transportministeren.

Høring og borgermøde
Med offentliggørelsen af VVM-rapporten tager Vejdirektoratet hul på den formelle høring af projektet. Høringen varer i godt otte uger frem til den midten af januar. Onsdag den 10. december kl. 19 holdes et offentligt borgermøde i Nr. Alslev Hallen, hvor Vejdirektoratet præsenterer projektet og besvarer spørgsmål.

Baggrund
Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og forventes anlagt som en kombineret bil- og jernbanebro med gang- og cykelsti.

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland.

Den nye bro skal erstatte den eksisterende Storstrømsbro fra 1937, der er nedslidt og ikke kan leve op til kravene til togtrafikken, når Femern-forbindelsen til Tyskland åbner i 2021. Den gamle bro vil blive revet ned som en del af det samlede arbejde.

Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Projektet koster ca. 4,2 mia. kr. og forventes at kunne åbne for trafik senest i 2021, når Femern-forbindelsen åbner.

Yderligere oplysninger:
Anlægschef Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet, tlf.: 2122 4496
Projektleder Ulrik Larsen, Vejdirektoratet, tlf.: 2259 3036
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, tlf.: 7244 3621

Oprettet
24-11-2014.
Senest opdateret
24-11-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index