Søg
Pressemeddelelse

Dyrene boltrer sig langs Sønderborgmotorvejen

​Man bemærker det måske ikke lige, når man suser hen ad Sønderborgmotorvejen i sin bil, men faktisk vrimler det med dyreliv i tunnellerne og vandhullerne omkring motorvejen.
19. september 2015
Grævlinger, harer og hjorte passerer gennem fauna-tunnelerne, og de fredede padder trives i de vandhuller, der er anlagt langs med vejen.

Det viser en undersøgelse af faunaen omkring motorvejen, som Vejdirektoratet har fået lavet.

”Vi kan se, at dyrene trives i de vandhuller og faunapassager, som vi sørgede for at etablere omkring motorvejen, da vi planlagde den, og det er vi naturligvis utroligt glade for,” siger biolog Marianne Ujvári fra Vejdirektoratet.

”Vi lagde under planlægningsarbejdet stor vægt på at skabe gode vilkår for naturen og det lokale dyreliv, så det er en stor tilfredsstillelse at kunne konstatere, at vores miljøtiltag virker efter hensigten.”

Ved anlæggelsen af den 27 kilometer lange motorvej mellem Kliplev og Sønderborg blev der oprettet en masse ny natur, der bestod af både mose, eng, overdrev, faunapassager og vandhuller. Naturområderne blev anlagt på en måde, så de var bedst muligt tilpasset det lokale dyreliv.

Særligt fokus på fredede padder og salamandre
”Især var vi meget opmærksomme på at skabe gode forhold for de fredede dyrearter,” fortæller Marianne Ujvári Lund.

”Området omkring motorvejen rummer en række padder og salamandre, der er fredet – herunder ikke mindst den såkaldte løgfrø, der er en særligt sårbar og sjælden art.”

”Under bygningen af motorvejen blev der fastholdt og nyetableret en række vandhuller til disse fredede dyrearter, ligesom vi også sørgede for, at der blev anlagt faunapassager til dem. Og det er en særlig glæde for os at kunne konstatere, at de fredede salamandre og frøer har taget godt imod vores ynglevandhuller og passager under hele vejen.”

Fakta:
Vejdirektoratet oprettede 32 nye vandhuller som erstatning for de 16, der blev nedlagt under motorvejsbyggeriet.
Der blev også anlagt 16 passager for padder, 17 passager for mindre dyr og 5 passager for hjorte, heraf to dalbroer.

Yderligere oplysninger:
Biolog Marianne Ujvári Lund, tlf. 7244 3604, mail: mu@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
19-09-2015.
Senest opdateret
19-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index