Søg
Pressemeddelelse

Endnu bedre forbindelse ad Genvejen er på vej

Genvejen, som forbinder E45 Østjyske Motorvej med Aarhus Syd Motorvejen, samt det sydlige Aarhus, bliver på 850 meter udbygget med en ny vejbane. Samtidig bliver den østgående rampe i frakørsel 49 udbygget.
14. marts 2017
Trafikanter på motorvejene omkring Aarhus kan så småt se frem til bedre forbindelse til byen, og mellem E45 Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen.  

 

20. marts starter nemlig anlægsfasen på projektet Udbygning af Genvejen.  

Projektets formål er at forbedre trafikafviklingen ved frakørsel 49 Aarhus S og videre ad Genvejen, som forbinder E45 Østjyske Motorvej med Aarhus Syd Motorvejen, samt det sydlige Aarhus.  


Genvejen udgør en vigtig adgangsvej for erhvervs- og boligområder i Aarhus Midt og Syd. Herunder er den en vigtig del af forbindelsen til Aarhus Havn fra nord og vest.  


Projektet omfatter en udbygning af den østgående rampe i frakørsel 49 og en ny vejbane på 850 meter af Genvejen mod øst. Desuden bliver broen over E45 udvidet.  

 

Ændringerne skal sikre, at man kan undgå kø og tilbagestuvning af trafik på Østjyske Motorvej om morgenen. Samtidig vil udbygningen forbedre forbindelsen mellem Østjyske Motorvej og Aarhus Syd Motorvejen, samt det sydlige Aarhus.  

 

”Genvejen er en af de mest benyttede veje til Aarhus, og der har længe været behov for at forbedre trafikafviklingen, også af hensyn til trafiksikkerheden. Med denne udbygning bliver det lettere at køre gennem frakørsel 49 og videre over på Genvejen. På en lille kilometer af Genvejen skaber vi desuden mere plads til trafikanterne, så vi forventeligt mindsker trængslen og undgår opstuvning af trafik på motorvejen,” siger Vejdirektoratets projektleder Peter Lund Hansen.  

 

Se her et kort over projektet:


Se her et luftfoto af Genvejen:

 

Undervejs i anlægsfasen bliver det nødvendigt med visse omlægninger af trafikken, så entreprenøren kan komme til at udføre sit arbejde. Disse bliver i hovedtræk:  

  • Genvejen ved overføringen af E45 lukkes helt en weekend og enkelte nætter, og der etableres omkørsel
  • Genvejen på projektstrækningens 850 meter indsnævres under hele anlægsperioden, men antallet af vejbaner forbliver det samme
  • Genvejen på projektstrækningens 850 meter hastighedsreguleres til 50 kilometer i timen under hele anlægsperioden

 

Vejdirektoratet vil, i god tid inden trafikomlægningerne træder i kraft, informere nærmere gennem servicemeddelelser til pressen og på projektets hjemmeside: 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/genvejen/Sider/default.aspx

 

Udbygning af Genvejen er et kommunalt medfinansieringsprojekt, som Vejdirektoratet og Aarhus Kommune er fælles om.  

 

 

Yderligere oplysninger:

Peter Lund Hansen, projektleder: 7244 2538, plh@vd.dk

Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk​
Oprettet
10-03-2017.
Senest opdateret
14-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index