Søg
Pressemeddelelse

Farligt kryds ved Ølsted bygges om

Vejdirektoratet går nu i gang med at ombygge det farlige kryds Ubberupvej/Hillerødvej ved Ølsted. Krydset er med flere alvorlige uheld gennem årene udpeget som en såkaldt 'sort plet' og skal derfor gøres mere trafiksikkert.
29. maj 2014
Arbejdet går i gang mandag den 2. juni og forventes afsluttet senest i starten af august i år. I arbejdsperioden vil der komme en del gener for trafikanterne lokalt omkring krydset med blandt andet ændrede vejbaneforløb og nedsat hastighed, så hold øje med skiltningen på stedet.
 
"Vi er glade for at kunne sætte gang i arbejdet for et sikrere kryds, som har været højt på ønskelisten i hele området i en årrække. Med ombygningen får vi nedbragt antallet af uheld nu og gjort det tryggere at færdes på strækningen for alle trafikanter", siger Helle Nielsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.
 
Ned med farten
Målet med ombygningen er at nedbringe antallet af uheld i krydset, ved at få farten ned på Hillerødvej og gøre krydset mere synligt. Samtidig forbedres oversigtsforholdene for trafikanterne på Ubberupvej uden at forringe fremkommeligheden væsentligt på den meget trafikerede Hillerødvej.
 
I dag er oversigtsforholdene på Ubberupvej begrænsede og med den høje fart bilisterne på Hillerødvej kommer med, kan der opstå farlige situationer. Hovedparten af uheldene i krydset skyldes netop, at trafikanter fra Ubberupvej ikke overholder vigepligten og svinger ud foran de gennemkørende trafikanter på Hillerødvej.
 
Ombygningen af krydset omfatter derfor:
  • Nedsættelse af den tilladte hastighed til 70 km/t fra 80 km/t
  • Etablering af 'Din fart' viser i begge retninger på Hillerødvej
  • Etablering af to markeringsheller på Hillerødvej, så krydset bliver mere synligt for trafikanter
  • Forlængelse af den eksisterende spærreflade på Hillerødvej
  • Etablering af overkørselsarealer på Ubberupvej
Ombygningen vil ikke forringe forholdene for landbrugsmaskiner, ligesom det vil være muligt for modulvogntog at foretage svingbevægelser til og fra Ubberupvej.
 
Møde med kommune og borgere
Ombygningen af krydset har givet anledning til en del lokale protester fra en gruppe borgere i Ølsted, der ønsker en rundkørsel i stedet for den planlagte ombygning.
 
En mulig rundkørsel var oprindeligt på tegnebrættet, men blev opgivet, da en gennemgang af projektet viste, at det ville blive for dyrt i forhold til den ønskede effekt. På grund af den store mængde trafik på Hillerødvej ville det være nødvendigt at etablere en 2-sporet rundkørsel, hvilket af hensyn til naboejendom ville kræve en fuldstændig ændring af både Ubberupvej og Hillerødvejs forløb. Prisen ville derfor blive op i mod 10 højere end den valgte løsning.
 
Vejdirektoratet holdt et møde tidligere på måneden med Halsnæs Kommune og repræsentanter for borgergruppen i Ølsted, hvor blandt andet ønsket om en rundkørsel blev drøftet. Det har dog ikke givet anledning til nogen ændringer i projektet, som inden for de økonomiske rammer vil gøre krydset mere trafiksikkert, sænke antallet af uheld og sikre en god fremkommelighed.
 
Fakta om krydsombygningen:
Anlægsperiode: 2. juni til start august 2014
Pris: 1,8 mio.  kr.
Trafiktal (2013): ca. 13.000 biler i døgnet på Hillerødvej og ca. 2.100 biler i døgnet på Ubberupvej
Entreprenør: Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Helle Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.: 4123 5325
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Oprettet
28-05-2014.
Senest opdateret
10-06-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index