Søg
Pressemeddelelse

Farten skal ned igennem Brovst

Tolv ulykker – seks af dem med personskade – er årsagen til, at rute 11 igennem Brovst, nordvest for Aalborg, er udpeget som en såkaldt ”sort plet”. Vejdirektoratet går nu i gang med at gøre vejen igennem byen mere sikker – især for cyklister og gående.
19. august 2013
​Arbejdet går i gang onsdag den 21. august 2013 og varer indtil starten af oktober.

De tolv ulykker på Østergade og Vestergade i Brovst er registreret i perioden fra 2005 til 2010 og har været koncentreret omkring de tre kryds ved Nyvej, Jernbanegade/Kirkegade og Toftevej/Elmevej. Ved størstedelen af ulykkerne blev cyklister eller gående påkørt af biltrafik.

Det er derfor primært de bløde trafikanter, som Vejdirektoratet vil gøre vejen mere sikker for, forklarer Projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard.

”Vi vil gerne have bilisterne til at sætte farten ned på Østergade og Vestergade, så de bedre kan koncentrere sig om de bløde trafikanter, og samtidig vil vi gøre cyklisterne mere synlige bl.a. ved at markere deres cykelbaner med farvet asfalt”, fortæller han.

Den røde asfalt, der i dag ligger på en stor del af strækningen, fjernes mange steder, og erstattes af en rød midterstribe på vejen. Det får kørebanerne til at virke smallere, og skal få trafikanterne til at sætte hastigheden ned.

Der sker også ændringer i de tre kryds, hvor flere af uheldene har fundet sted. I krydset ved Toftevej sørger Vejdirektoratet fx for, at de trafikanter, der skal ud på Vestergade, får bedre oversigtsforhold. Og på modsatte side af vejen, ved Elmevej, bliver cykelbanen på Vestergade markeret med en rød asfalt. 

I den periode, vejarbejdet står på, vil der være nogle gener for trafikanterne, og Østergade og Vestergade lukkes for gennemkørende trafik enten i uge 37 eller 38 – afhængigt af vejrforholdene. En omkørsel vil blive skiltet. Beboere i Østergade og Vestergade vil dog have adgang til deres boliger i hele perioden, ligesom cyklister og gående også kan benytte vejen hele tiden, mens vejarbejdet står på.

Hvad er en sort plet?
En sort plet er et ulykkesbelastet kryds eller strækning på vejnettet, hvor ulykkestallet over en 5-årig periode er signifikant højere end forventet ved den aktuelle trafikbelastning og vejudformning.

Yderligere information
Projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard, Mail: ppi@vd.dk. Tlf: 2331 1733
 

 Læs mere

 
Oprettet
19-08-2013.
Senest opdateret
19-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index