Søg
Pressemeddelelse

Fem prækvalificeret til byggeri af Storstrømsbro

I forbindelse med hovedrådgivningen på Storstrømsbroen har Vejdirektoratet i dag prækvalificeret fem firmaer/kontortier til at give bud på opgaven
05. august 2013

​Efter en samlet vurdering af de fremsendte ansøgninger prækvalificeres følgende firmaer:

• Konsortiet Niras og Halcrow der består af NIRAS A/S (DK) og Halcrow Group ltd (UK). Der er tilknyttet underrådgiverne ES-Consult (DK), DHI Group (DK), FORCE Technology (DK), PLH Arkitekter A/S, Møller & Grønborg AS.


• COWI A/S (DK) med underrådgiverne Dissing + Weitling Architecture A/S (DK) og Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S (DK)

• Arup and Partners Limited (UK) med underrådgiverne Atkins Danmark (DK), M&E Engineering A/S (DK), SLA (DK) og DHI (DK).

• Rambøll Danmark A/S med underleverandørerne Parsons (US), BEaM (DK), Schønherr (DK) og L34 (DK).

• Konsortiet EKJ, GEO og Mott McDonald ltd der består af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (DK), GEO A/S (DK) og Mott MacDonald Ltd (UK) med underrådgivere Gottlieb Paludan Architects A/S (DK), Elu Consult AB (S) og Royal Haskoning DHV Nederland B.V. (NL).


I henhold til udbudsbekendtgørelsens IV.1.2. er udvælgelsen sket efter følgende kriterier:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers kvalifikationer, herunder de fremsendte referencers relevans for den udbudte opgave, idet udvælgelsen endvidere skal medvirke til at sikre den bedste konkurrence.

 

Særligt referencer der vedrører erfaring med rådgivning ved opførelse af større broer, vil blive vægtet. Ved vurderingen af ”den bedste konkurrence” kan tillige indgå ansøgers størrelse.

 

Projektchef Erik Stoklund udtaler:
”Der var 8 firmaer/konsortier der havde anmodet om prækvalifikation. Samtlige ansøgere er gennemgået for konditionsmæssighed i forbindelse med prækvalifikationen. Alle opfylder de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav.

I henhold til udbudsbekendtgørelsen skulle vi vælge fem til at give bud. Det var meget små forskelle, der adskilte de indstillede fra dem, der ikke kommer med.

Jeg er glad for den interesse, som branchen var udvist over for projektet, og ser frem til en god proces fremover.”

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på Vejdirektoratet hjemmeside under igangværende udbud på leverandørportalen indenfor de næste par dage.

 

Yderligere oplysninger:

Projektchef Erik Stoklund Larsen, tlf. 7244 3449, mail: esl@vd.dk

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk

Oprettet
05-08-2013.
Senest opdateret
12-08-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index