Søg
Pressemeddelelse

Flere ruter til modulvogntog på vej

Vejdirektoratet har sat de første arbejder i gang med at udvide antallet af strækninger på det danske vejnet til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog er særligt store vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen end almindelige lastbiler.
24. oktober 2013
Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor modulvogntogene må køre som et led i et forsøg, der strækker sig til 2017.

I første omgang arbejdes der i Nordjylland og på Djursland. Det drejer sig om 12 rundkørsler eller kryds, som skal bygges om, så modulvogntog kan passere igennem dem. Når ombygningen er sket, vil det være muligt at køre med modulvogntog mellem Struer og Aalborg via Thisted (rute 11). Der vil også komme en bedre adgang til færgehavnen i Ebeltoft, da krydset mellem rute 21 og rute 15 på Grenåvej og krydset ved E45’s motorvejstilslutning 47, Tilst, bliver ombygget.

Alle de nævnte vejarbejder går i gang i oktober og november 2013 og afsluttes efter planen i år afhængig af vejret. Til næste år fortsætter arbejdet på flere strækninger i Jylland og på Sjælland.

”Vi har haft kørsel med modulvogntog som forsøg på udvalgte dele af det danske vejnet siden 2008. Vores erfaringer indtil videre viser, at det er en klar fordel med de store godstransporter med hensyn til sikkerhed, effektivitet og miljø. Derfor er det fra politisk side blevet besluttet at udvide forsøget med flere ruter over de næste to år,” siger Helle Nielsen, der er projektchef i Vejdirektoratet. 

Om modulvogntog
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Det må samlet veje op til 60 tons. På grund af deres størrelse må modulvogntogene kun køre på et afgrænset vejnet.

Der er som en del af trafikaftalen i marts 2013 afsat godt 30 mio. kr. til i perioden 2013-15 at udvide det danske statsvejnet med flere strækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog kræver mere plads for at kunne manøvrere end andre (kortere) vogntog, så der er ofte behov for at tilpasse vejene for at give plads til vogntogene.
 
På de udvalgte strækninger, drejer det sig hovedsageligt om justering af rundkørsler, vejkryds og helleanlæg.

Erfaringerne med modulvogntog på det nuværende vejnet viser, at det er en energi- og omkostningseffektiv transportform:
• Modulvogntog sparer transport i forhold til traditionelle sættevogne i forholdet 2:3. Dvs. to modulvogntog kan transportere gods svarende til tre almindelige vogntog.
• Modulvogntog giver ikke anledning til flere uheld.
• Transport af gods med modulvogntog forurener mindre, end hvis den samme mængde gods skulle transporteres med almindelige lastbiler.

Læs mere her: www.vd.dk/modulvogntog

Vedhæftede kort viser nuværende og kommende ruter for modulvogntog.

Yderligere oplysninger:
Projektchef Helle Nielsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2345, hlni@vd.dk
Projektleder Poul Pilgaard (Jylland), Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2621, ppi@vd.dk
Projektleder Neal McMullan (Sjælland), Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3747, nmc@vd.dk
Kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet Jane Birch Larsen, tlf.: 7244 2318, jbi@vd.dk
Oprettet
24-10-2013.
Senest opdateret
24-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index