Søg
Pressemeddelelse

Flere tramper i pedalerne

Cykling er i fremgang rundt omkring i landet takket være de projekter, som kommuner, organisationer og virksomheder har gennemført ved hjælp af den såkaldte Cykelpulje.
19. januar 2015

​Over en periode på fem år har puljen affødt cykelinvesteringer for mere end 2 mia. kr., og det har skabt markante forbedringer for cyklister over hele Danmark.

 Danskere over hele landet cykler mere takket være de projekter, som Cykelpuljen har været med til at finansiere. I alle hjørner af Danmark har puljen været med til at sørge for, at de lokale cyklisters vilkår er blevet forbedret, og at det er blevet mere tiltrækkende at tilvælge cyklen som transportmiddel.

"Cykelpuljen har sat cykler på den politiske dagsorden i både kommuner, virksomheder og organisa-tioner. For mange har tilskuddet fra puljen været det skub, der har sat gang i et lokalt cykelprojekt," siger transportminister Magnus Heunicke.

"Vi har en lang og unik tradition for at cykle i Danmark. Og det skal vi være stolte af. Der er nemlig rigtig mange grunde til at bevare og styrke den gode cykelkultur. Cykling er med til at begrænse trængsel, forurening og støj, og så er det sundt. Derfor skal endnu flere danskere op på cyklen, og jeg fremlagde i sommer en ny national cykelstrategi, som skal danne udgangspunkt for de næste mange års indsats på cykelområdet." fortsætter transportministeren.I alt 338 projekter har fået tilskud fra puljen. Det har affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter i hele landet på mere end 2 mia. kr.

 I Cyklistforbundet er der også stor tilfredshed med Cykelpuljen. Landsformand Jette Gotsche udtrykker det sådan:

"Cykelpuljen har de sidste fem år gjort en helt uvurderlig forskel for udviklingen på cykelområdet i Danmark. Den har været med til at vende en dyster udvikling med færre cykelpendlere og færre børn, der cykler til skole til, at der nu er nogle rammer, der gør det nemmere at være cyklist i Danmark. Og flere er kommet op i sadlen."

"De gode argumenter - og nu også de gode erfaringer - står i kø for at fortælle os, at vi skal blive ved. For det nytter. Vi er allerede i fuld gang med at vende udviklingen på cykelområdet til gavn
for både sundheden, miljøet, fremkommeligheden og samfundsøkonomien."

Læs mere om Cykelpuljen  og læs i publikationen "Cykelpuljen 2014 status og udvalgte eksempler" om en række projekter, som Cykelpuljen har støttet over hele landet.

Eksemplerne viser, at der er store og hurtige gevinster forbundet med at forbedre forholdene for cyklister rundt omkring. En egentlig evaluering af Cykelpuljen gennemføres når alle projekter er afsluttede.

Yderligere oplysninger:
Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3140
Anne-Mette Nyhuus, pressemedarbejder i Vejdirektoratet tlf.: 7244 3038

Faktaboks:
• Cykelpuljen blev etableret i 2009 i forbindelse med aftalen om grøn transportpolitik.
• Der blev afsat 1 mia. kr. til perioden 2009-2014.
• Cykelpuljen administreres af Vejdirektoratet.
• Kommuner, offentlige og private institutioner, virksomheder og organisationer kan søge om tilskud til projekter, der fremmer cykling.
• I 2014 afsatte regeringen sammen med forligspartierne bag "En bedre og billigere kollektiv
trafik" i alt 180 mio. kr. til supercykelstier og bedre cykelparkering. Derudover er der efterføl-gende blevet afsat 50 mio. kr. til en ny cykelpulje af forligskredsen bag "En grøn transportpolitik". På den måde fortsætter cykling med at være i fokus fra både statslig og kommunal side fremadrettet.

Oprettet
19-01-2015.
Senest opdateret
19-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index