Søg
Pressemeddelelse

Forbedret trafiksikkerhed på Helsingørmotorvejen

Vejdirektoratet tænder i disse dage for de elektroniske tavler på Helsingørmotorvejen, som henover sommeren og efteråret er sat op i sydgående retning mellem Vangede og Ryparken
12. december 2012
​Lige som systemerne på den nordlige del af Helsingørmotorvejen og på Motorring 3 vil tavlerne informere bilisterne om uheld, kø og andre forhold, der påvirker trafikken. Derudover vil den tilladte hastighed variere afhængigt af de trafikale forhold på motorvejen. Dette vil være med til at reducere uheld og dermed skabe mere glidende trafik.

Gennem de seneste par måneder har Vejdirektoratet testet systemet, og for ikke at forstyrre trafikanterne på vejen har tavlerne været overdækket med folie. Testen er nu overstået, og systemet er klar til at blive taget i brug.

”Vi har gennem hele efteråret gennemtestet systemet og er nu overbeviste om, at systemet virker, som det skal. Nu skal systemet for alvor stå sin prøve, og vi håber på en god start fra dag et,” siger projektleder Raza Muhammed fra Vejdirektoratet.
Han tilføjer, at der dog i den første tid, stadig kan være småjusteringer ved systemet, så det kommer til at fungere helt optimalt.

Nyt system til glatførevarsling
Som led i at forbedre trafiksikkerheden er der to steder på strækningen sat variable tavler op, som advarer trafikanterne mod glatføre. Tavlerne står ved underføringen under Lyngby Omfartsvej og på motorvejsbroen over Brogårdsvej. Dette system gør det muligt at advare trafikanterne om glatføre på disse to steder, der traditionelt giver problemer for trafikanterne i vådt og koldt vejr.

”Det er første gang, at Vejdirektoratet anvender automatisk glatførevarsling på en motorvej. Før i tiden brugte man fast skiltning til at informere trafikanterne om de vejrforhold, der i bestemte situationer ville kunne påvirke trafikken. De seneste års teknologiske udvikling har nu gjort det muligt at målrette informationen, så der kun advares, når dette er aktuelt.
Vi er meget interesserede i at høre trafikanternes meninger om det nye system. Derfor har vi i efteråret 2013 planlagt en spørgekortundersøgelse, hvori trafikanterne bl.a. spørges til deres tilfredshed om de informationer, de modtager på de variable tavler og tilfredsheden med glatførevarslingen,” afslutter Raza Muhammed.

Et sammenhængende system
De variable tavler er en del af et sammenhængende ITS-system, som Vejdirektoratet etablerer sammen med Københavns Kommune. Tavlerne på den inderste del af Helsingørmotorvejen vil blive sammenkædet med det ITS-system, som Københavns Kommune anlægger på den kommende Nordhavnsvej, idet trafikken på de to vejstrækninger hænger tæt sammen. På denne måde vil det være muligt at kunne styre og informere trafikanterne frem mod den nye Nordhavnsvej.
Læs mere på www.vd.dk/its

Yderligere oplysninger:
Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Raza Muhammed, projektleder, Vejdirektoratets ITS-afdeling, tlf.: 5070 3046, mail: raz@vd.dk
Lene Mårtensson, afdelingsleder, Vejdirektoratets ITS-afdeling, tlf.: 7244 3030, mail: lemaa@vd.dk
Oprettet
12-12-2012.
Senest opdateret
12-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index