Søg
Pressemeddelelse

Forbedring af trafiksikkerhed giver øget rejsetid over Alssundbroen

Vejdirektoratet etablerer et midterautoværn, og ombygger tilkørselsrampen til en traditionel sammenfletning med rute 8, for at øge trafiksikkerheden på strækningen over Alssundbroen og på tilkørselsrampen ved Vestermark.
02. juli 2014
Strækningen over Alssundbroen og tilkørselsrampen ved Vestermark på Als blev i 2012 udpeget som sortplet. Der er registreret uheld, hvor broens midterlinje overskrides med frontalsammenstød med modkørende til følge. Der er ligeledes registreret uheld i forbindelse med vognbaneskiftet ved tilkørselsrampen i vestgående retning.
For at afhjælpe situationen etablerer Vejdirektoratet et midterautoværn samt ombygger tilkørselsrampen til en traditionel sammenfletning med rute 8.
 
Desuden forbedres sikkerheden for bløde trafikkanter på strækningen mellem Vestermark og rampetilslutningen til rute 8 ved etablering af en midterhelle.
 
Arbejdet udføres i perioden fra mandag den 4. august til torsdag den 6. november. Der må i perioden forventes øget rejsetid hen over Alssundbroen.
 
Læs mere om arbejdet på projektets hjemmeside: http://vd.dk/alssundbroen
 
Alssundbroen indgår i rute 8 og forbinder Sønderjylland med Als nord for Sønderborg.
 
Vejdirektoratet beklager på forhånd de trafikale gener og bestræber sig på at gøre arbejdet færdigt så hurtigt som muligt.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Marianne Skovsbøl, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2788, msk@vd.dk 
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, Vejdirektoratet, tlf.: 2248 2712, bjks@vd.dk
Oprettet
01-07-2014.
Senest opdateret
02-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index