Søg
Pressemeddelelse

Forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen

Vejdirektoratet går nye veje for at komme trængslen til livs på de danske motorveje
02. januar 2014
​Som et forsøg får bilisterne på Hillerødmotorvejen fra mandag den 6. januar lov til at køre i nødsporet på en delstrækning i myldretiden.
Forsøget skal gøre det nemmere at komme frem i morgenmyldretiden, fortæller afdelingsleder Stine Bendsen fra Vejdirektoratet.

"Vi har glædet os meget til at sætte forsøget i gang, fordi vi ved, hvor mange bilister der hver morgen må snegle sig afsted, når de skal passere strækningen. Det håber vi på at løsne op for ved at åbne nødsporet nogle timer i morgentrafikken. Samtidig skal forsøget gøre os klogere på, om kørsel i nødsporet kan være en effektiv måde at bekæmpe trængsel på motorvejene," siger Stine Bendsen.

Her finder forsøget sted
Bilisterne får mulighed for at køre i nødsporet i morgentimerne på hverdage. Forsøget gælder strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> ved Ring 4 i retning mod København. Her opstår der ofte trængsel, når biler fra tilkørslen skal ind på motorvejen.

Det åbne nødspor vil først og fremmest være attraktivt for de bilister, der vil ind på motorvejen fra tilkørsel <8>. De kan så fortsætte i nødsporet, indtil der kommer en gunstig lejlighed til at skifte vognbane. Og skal de alligevel via Ring 4, kan de blive i nødsporet hele vejen frem til frakørsel <6>. 

Andre bilister kan også bruge nødsporet som et ekstra spor frem til Ring 4, hvor nødsporet afsluttes som frakørselsbane mod Ring 4.

Variable tavler vil vise, hvornår nødsporet er åbent.  Som udgangspunkt vil der være åbent på hverdage i tidsrummet 6.30 til 9.30 – afhængigt af trafikken de pågældende dage..
"Vi indretter systemet efter den aktuelle trafiksituation. Er der optræk til trængsel, så åbner vi. Hvis trafikken flyder fint, så er nødsporet bare et nødspor," siger Stine Bendsen.

Detektorer følger trafikken
Hun understreger, at nødsporet selvfølgelig bliver lukket øjeblikkeligt, hvis et køretøj blokerer sporet, eller hvis der fx er et redningskøretøj på vej, og politiet ønsker nødsporet lukket.
"Vi har kameraer og detektorer, som dækker hele strækningen, så vi med det samme kan registrere, hvis nødsporet ikke er farbart," siger Stine Bendsen.

Afdelingsleder Stine Bendsen håber, at bilisterne vil tage godt imod forsøget.
"Vi har selvfølgelig testet tavlerne på forhånd, men nu skal systemet stå sin prøve i virkeligheden. Derfor kan der godt blive behov for justeringer henad vejen, når vi ser, hvordan det virker i praksis. Det håber vi, bilisterne har forståelse for," siger Stine Bendsen.

Links til
-       Forsøgets hjemmeside
-       Kort over strækningen
-       Kort over tilkørsel <8>, hvor forsøgsstrækningen begynder
-       Ark med de tre tavlevisninger

Baggrund
Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet har i mange år været overbelastet i morgenmyldretiden i retning mod København. På en typisk hverdag kører trafikanterne ofte under 50 km/t i et tidsrum på halvanden time, og der kan være kø på fire til syv kilometer.

Derfor gennemfører Vejdirektoratet nu et forsøg med kørsel i nødsporet påstrækningen . Forsøget skal forbedre fremkommeligheden og afprøve en ny måde at udnytte det eksisterende vejareal mere effektivt på.. Samtidigt mindskes sivetrafikken på de omkringliggende veje.

Kørsel i nødsporet er kendt fra andre europæiske lande som Holland og Tyskland, (hvor de anvendes med succes,) men det er første gang, det finder sted i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Kommunikationskonsulent Brian Christensen, tlf. 7244 3755, mail: bch@vd.dk
Afdelingsleder Stine Bendsen, tlf. 7244 3030, mail: sbd@vd.dk
Oprettet
02-01-2014.
Senest opdateret
03-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index