Søg
Pressemeddelelse

Forsøg med miljøvenlig asfalt på Fyn

Vejtrafikken udleder masser af drivhusgasser, og tendensen er stigende i takt med flere biler på vejene. Derfor arbejdes der hårdt på at finde nye typer belægninger, der mindsker benzinforbruget.
10. oktober 2013
​I disse dage udlægges der en særlig type asfalt på forsøgsstrækninger ved Svendborg og Langeskov på Fyn. Forsøget har til formål at frembringe en type asfalt, der reducerer rullemodstanden på vejene – altså den modstand, der opstår, når dæk og vej møder hinanden - hvilket vil have meget positive indvirkninger på miljøet, hvis det lykkes.

Projektets ambitioner er at frembringe ny viden, som vil gøre det muligt på sigt at reducere CO2 -udslippet på de danske veje med op til 5 %.

”Der er tale om et meget spændende projekt, som tager fat på problemet med en af de helt store syndere i miljøproblematikken, nemlig udledningen af CO2-udslippet på vejene,” udtaler transportminister Pia Olsen Dyhr.

”Som transportminister er en af mine vigtigste mærkesager bæredygtig transport. Jeg håber, at dette forsøg giver nogle resultater, som gør det muligt for os at skabe en mere miljøvenlig vejtransport både
herhjemme og i resten af Europa.”

Forsøget støttes af Det strategiske Forskningsråd, der i 2011 bevilgede 13,8 millioner kr. til projektet, der har navnet COOEE (CO2 Energy Efficiency), og som skal reducere vejtransportens udledning af CO2 og kvælstof. Projektet indebærer et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og NCC-Roads.

”I 2012 udlagde vi den første vejbelægning i verden, hvis formål er også at give en lav rullemodstand, og dermed spare på bilisternes brændstofforbrug,” siger projektleder Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet.

”Vi har nu draget de første erfaringer med belægningen, der blev udlagt i 2012 ved Stensved, og udlægger en ny strækning på Fyn ved Langeskov, som er baseret på erfaringer fra sidste år. Målet er ikke alene at skabe nye belægninger, hvor rullemodstanden er lav. Det er også vigtigt, at belægningerne har en holdbarhed der rækker 15 – 20 år ud i tiden for derigennem at holde udgifterne til vedligeholdelse nede. Samtidig giver projektet mulighed for at inkludere CO2 strategier i planlægningen af vejvedligeholdelsen i Danmark ” fortsætter Bjarne Schmidt.

Resultaterne fra den første strækning ved Stensved viste, at det er muligt at udlægge en vejbelægning, som har en lav rullemodstand og dermed kan spare på bilisternes brændstofforbrug.

Strækningen på Stensved bliver stadig fulgt gennem målinger. De nye strækninger på Fyn vil tilføre ny viden til projektet, som sammenholdt med erfaringerne fra strækningen ved Stensved vil give det optimale udbytte af den forskning, der udføres i projektet.

COOEE-projektet strækker sig fra computersimuleringer af den molekylære sammensætning af asfalt til udvikling af modeller for rullemodstand.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet, tlf. 7244 7140, mail: bjs@vd.dk  
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk  
Oprettet
10-10-2013.
Senest opdateret
10-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index