Søg
Pressemeddelelse

Forskningssamarbejde skal give endnu bedre infrastruktur

Ny samarbejdsaftale mellem Vejdirektoratet og Teknologisk Institut skal blandt andet bidrage til udvikling af mere holdbare veje, alternative og miljøvenlige vejbelægninger samt knække den stigende kurve af CO2-udslip fra vejtransport.
04. juli 2014

​Vejnettet er en essentiel del af den danske infrastruktur. Den nye samarbejdsaftale skal sikre udvikling af innovative og bæredygtige løsninger, og synergieffekterne af samarbejdet er til at få øje på.

Teknologisk Instituts ekspertise i at gennemføre store forsknings- og udviklingsprojekter, i innovative materialer og store viden inden for betonkonstruktioner samt erfaring med udvikling af projektidéer kombineret med Vejdirektoratets viden og faglighed på infrastrukturområdet og unikke erfaringsdatabase, er en vindende opskrift på at udvikle verdens bedste infrastruktur.

Det er helt konkrete udfordringer for samfundet samt ønsker og krav til fremtidens vejnet, der har skabt grundlag for samarbejdet. Bedre og mere holdbare materialer til vejbygning, reduktion i materiale- og energiforbrug samt CO2 belastning, klimaændringer og miljøhensyn er blot nogle af de områder, hvor Teknologisk Institut og Vejdirektoratet kan finde fælles fodslag. Et fodslag, som kommer hele Danmark til gode ved at sikre en stærk og bæredygtig infrastruktur.

Direktør i Vejdirektoratet, Per Jacobsen, som har underskrevet aftalen på Vejdirektoratets vegne, er glad for at den nye samarbejdsaftale er i hus.

"Vejdirektoratet har et øget fokus på at skabe flere eksternt finansierede forsknings- og udviklingsaktiviteter som understøtter behovet for nyudvikling og effektivisering på vej- og broområdet. Her passer en samarbejdsaftale med Teknologisk Institut rigtigt godt idet vi kan støtte og supplere hinanden i at opnå tilskud og ekstern finansiering til vores udviklingsaktiviteter som vi jo både laver selv i Vejdirektoratet, men så sandelig også med strategiske samarbejdsparter som Teknologisk Institut nu er blevet med denne aftale," siger vejdirektør Per Jacobsen.

Samarbejdet er en del af Teknologisk Instituts satsning inden for anlæg, og direktør på Teknologisk Institut, Søren Stjernqvist, sætter også stor pris på det fremtidige arbejde.


Vejdirektør Per Jacobsen (tv) og Direktør Teknologisk Institut Søren Stjernqvist (th)


"Infrastruktur og anlæg er et vigtigt udviklingsområde for samfundet. Der er enorme værdier bundet i infrastrukturen og prognoserne siger, at trafikken på vejene øges med 50 % og godsmængden med 75 % frem til 2030. Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi hele tiden udvikler på materialer og løsninger. Samarbejdet mellem os og Vejdirektoratet er et skridt i den helt rigtige retning," siger Søren Stjernqvist.

Satsningen inden for anlæg baserer sig på en 3-årig resultatkontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser under titlen "Ny teknologi til anlægskonstruktioner".

 


Anlægsarbejde ved Køge Bugt Motorvejen

Oprettet
03-07-2014.
Senest opdateret
03-07-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index