Søg
Pressemeddelelse

Frakørselsrampe ved Ring 4 i Ballerup igen åben

I løbet af de næste par uger afslutter Vejdirektoratet arbejdet med at opsætte en støjskærm langs Kornvænget/Rugvænget ved Motorring 4.
21. oktober 2014
Derfor er frakørselsrampen i sydgående retning ved <1> Ballerup S mod Ballerup Boulevard igen åbnet op for trafik. Frakørslen, der har været midlertidigt lukket siden slutningen af juli, blev åbnet igen fredag den 17. oktober.
 
I løbet af denne uge, uge 43, vil det højre kørespor på Ring 4 langs skærmen blive lukket i perioder i dagtimerne, mens der monteres tavleportaler og afstribningsarbejdet færdiggøres.
 
"Støjskærmen er blevet sat op på den vestlige side af Ringvej B4 i Ballerup for at mindske støjgenerne for beboerne i bebyggelsen Kornvænget/Rugvænget. Støjskærmen er 350 meter lang og har en højde på tre meter, hvor den udtjente eternitskærm, der før stod på stedet, var ca. to meter. Den nye skærm har desuden en højere støjisolerende evne end den eksisterende skærm," siger projektleder Sonja Petersen fra Vejdirektoratet.
 
Yderligere oplysninger
Projektleder Sonja Petersen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2783, sop@vd.dk
Kommunikationskonsulent Sarah van Hagen Lind Sejr, Vejdirektoratet, tlf.: 2527 3445, sls@vd.dk
Oprettet
21-10-2014.
Senest opdateret
21-10-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index