Søg
Pressemeddelelse

Fri passage over Svendborgsundbroen i julen

Vejdirektoratet holder en pause med renoveringsarbejdet på Svendborgsundbroen på grund af det kolde vejr.
18. december 2012

​Derfor vil der ingen trafikrestriktioner være på broen, og trafikanterne har dermed fri passage hen over julen og i starten af 2013.

 

Vores entreprenør er færdig med udskiftning af fortovsbelægning, kantbjælker, rækværker og lysmaster i broens vest side. Arbejderne skulle egentlig være omlagt til broens østside, men i stedet pakker entreprenøren sammen for i år, og fjerner sin afmærkning på broen. Dermed er den midlertidige hastighedsnedsættelse over broen ophævet og alle info-tavlerne for entreprisen er nu afkrydset.

Dermed kan trafikanterne køre over broen uden restriktioner, og cykelstierne i begge sider af broen kan tages i brug. Cyklisterne vil i broens vest side køre på det nye betonfortov.

Når vejret tillader det, vil entreprenøren gå i gang med sine arbejder i broens østside, hvor fortovsbelægning, kantbjælker og rækværker ligeledes skal udskiftes. Eksisterende lysmaster langs broens øst side er sat ud af drift, idet de nye lysmaster i broens vest side er designet til at oplyse hele broen. Eksisterende lysmaster lang broens øst side vil blive nedtaget i 2013.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Kirsten Riis, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3438
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032

Oprettet
18-12-2012.
Senest opdateret
18-12-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index