Søg
Pressemeddelelse

Fynske Motorvej spærres lørdag nat

Vejdirektoratet spærrer Fynske Motorvej i begge retninger lørdag nat, for stibroen, der fører Glisholmvej over Fynske Motorvej, skal rives ned. Nedrivningen giver plads til nyt tilslutningsanlæg.
02. oktober 2014
​Vejdirektoratets entreprenør M.J. Eriksson er gået i gang med arbejdet på det nye tilslutningsanlæg 50 syd for Odense. Her i weekenden betyder det gener for trafikanterne.

Det er nødvendigt at rive den gamle stibro, der fører Glisholmvej over motorvejen, ned. Stibroen ligger nemlig præcis der, hvor det nye tilslutningsanlæg skal være. Kun cyklister og fodgængere må benytte stibroen, men nedrivningen får alligevel konsekvenser både for de bløde trafikanter og for biltrafikken.

Fynske Motorvej bliver spærret i begge retninger mellem afkørsel 49 og 51 lørdag aften den 4. oktober klokken 18.00, frem til søndag formiddag den 5. oktober klokken 10.00.

Da der kun er tale om en stibro, er oprydningsarbejdet begrænset og forventes altså kun at vare en nat.

Bedst mulige løsning
Vejdirektoratet beklager at være nødt til at rive broen ned og spærre trafikken, men projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen forklarer, at man i samarbejde med entreprenøren tager størst muligt hensyn til trafikanterne.

”Vi udfører arbejdet lørdag nat, som er det mest trafiksvage tidsrum på ugen, hvor vi generer færrest mulige mennesker. På hverdage er trafikken tættere, og vi må desuden kun spærre motorvejen fra klokken 20.00 til klokken 06.00 dagen efter. Nu sikrer vi os mere tid, så vi er helt sikre på at blive færdige med oprydningen. Men vi håber at kunne åbne vejen igen i god tid før klokken 10.00 søndag,” siger Robin Højen Madsen.

Under afspærringen anbefaler Vejdirektoratet i stedet trafikanter i vestgående retning at køre ind gennem Odense by. I østgående retning lyder anbefalingen at køre syd om Odense. Der vil være sat skilte op med anvisninger i begge retninger, og man kan desuden med fordel følge med i radioen.

Ny stibro til næste år
Cyklister og fodgængere, der er vant til at benytte Glisholmvej til at krydse motorvejen, må altså foreløbig søge andre muligheder. De kan komme over vejen ad Svendborgvej mod vest, og under den ad Hollufgårdsvej mod øst.

Men stibroen er ikke borte for evigt. Den bliver genopbygget 400-500 meter længere mod øst og forventes klar til brug sidst på sommeren, eller først på efteråret, i 2015.

”Når vi nu river en bro ned, som de bløde trafikanter bruger, giver det god mening at kunne give dem broen tilbage, bare lidt forskudt. Det er vi glade for,” siger Robin Højen Madsen.

Når tilslutningsanlægget står færdigt i efteråret 2016, bliver det ført sammen med Odense Kommunes forlængelse af Munkebjergvej. Det giver en langt bedre forbindelse fra motorvejen til det nye supersygehus OUH og Syddansk Universitet.

Yderligere oplysninger:
Robin Højen Madsen, projektleder: 7244 2276, rhm@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk
Oprettet
02-10-2014.
Senest opdateret
02-10-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index