Søg
Pressemeddelelse

Fynske Motorvej ved Middelfart spærres én nat under bronedrivning

En ny bro ved Jyllandsvej på motorvejsstrækningen mellem Nørre Aaby og Middelfart er nu taget i brug, så den gamle ved siden af skal rives ned. Motorvejen bliver kortvarigt spærret for kørsel i østgående retning, men uden for myldretiden.
28. august 2014

​En ny bro er kommet til verden. En anden må lade livet. Sådan er situationen snart ved Jyllandsvej på motorvejsstrækningen mellem Nørre Aaby og Middelfart. Klokken 18.00 lørdag den 30. august starter nedrivningen af broen, og klokken 09.00 om morgenen søndag den 31. august forventes arbejdet fuldført.

Mens nedrivningen foregår, vil motorvejen være spærret for kørsel i østgående retning hele vejen fra Middelfart til Nørre Aaby. Der vil være omkørsel af Hovedvejen. I vestgående retning er motorvejen til gengæld åben, men i tilslutningsanlæg 58b ved Middelfart skal man køre op af rampen og ned på den anden side igen. I øvrigt er den nye bro spærret for trafik, mens nedrivningen af den gamle foregår, derfor skal trafikanter mod Strib skal benytte omkørslen af Bogensevej.

Mike Boesen fra Vejdirektoratet er projektleder på udvidelsen af strækningen Nørre Aaby – Middelfart, som bliver udvidet fra fire til seks spor. Nedrivningen af den gamle bro er en del af projektet, fortæller han:

”Den nye bro er opført, fordi den sikrer bæreevnen på langt sigt. Dog er vi nødt til at spærre motorvejen på et stykke, mens den gamle bro rives ned. For at genere folk mindst muligt, klarer vi det hele på en gang, mens det generer færrest mulige mennesker, nemlig natten mellem lørdag og søndag. Vi styrer helt uden om myldretidstrafikken,” siger Mike Boesen.

Det kræver kraftfulde maskiner at rive den gamle bro ned, for Vejdirektoratet udelukker på forhånd at sprænge broen væk.

”Selve nedrivningen foregår med gravemaskiner, men i stedet for en graveskovl har entreprenøren spændt en jernstang på, der ligesom en trykluftshammer smadrer broen fra oven. Desuden har maskinerne redskaber til at klippe jernarmeringen inde i betonen over. Alternativet ville være at sprænge broen i stykker, men det ville være mere tidskrævende at bore huller til sprængstoffet og samle al betonen op bagefter,” forklarer Mike Boesen.

Pressen er velkommen til at møde op og opleve fascinationen i at se en bro forsvinde live. Mike Boesen vil selv være til stede det meste af aftenen og er tilgængelig for pressen til at forklare mere om projektet. Såfremt det har interesse at dække nedrivningen, må pressen gerne melde tilbage til ham i god tid af hensyn til planlægningen.


Yderligere information:
Projektleder Mike Boesen, Vejdirektoratet, 7244 2261/3157 4060, mik@vd.dk
Kommunikationskonsulent Kim Michelsen, Vejdirektoratet, 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
27-08-2014.
Senest opdateret
22-09-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index