Søg
Pressemeddelelse

Gang i lastbiltrafikken igen

Lastbiler med virksomhedernes varer og gods kørte igen mere på de danske veje end året før.
05. november 2015

Vejdirektoratets seneste opgørelse viser, at trafikken med de lange køretøjer steg med 2,5 % i 2014.

Der er igen gang i hjulene på godstransporterne. Vejdirektoratets nyeste tal viser, at antal kørte kilometer med lastbiler på de danske veje fortsat stiger. Den positive udvikling har stået på siden 2011.
 
”Udviklingen i den nationale lastbiltrafik indikerer, at produktionen, forbruget og aktivitetsniveauet i samfundet er stigende,” siger Kasper Rosenstand, afdelingsleder i Vejdirektoratet.
 
Finanskrisen medførte et langt større fald i lastbiltrafikken end i den samlede trafik på vejene. Men udviklingen vendte igen i 2011, og nu er den indenlandske lastbiltrafik næsten på niveauet fra før krisen satte ind. Vejdirektoratets tællinger viser, at den samlede lastbiltrafik på det danske vejnet er steget med godt 7 % siden 2010. Og den udvikling stopper ikke her.
 

”Vi kan se, at lastbilerne fortsætter med at køre flere og flere kilometer. I det første halvår 2015 steg lastbiltrafikken med ca. 2,4 % sammenlignet med første halvår 2014,” siger Kasper Rosenstand.

Vejdirektoratets tal for godstransport dækker over udviklingen for lange køretøjer – over 12,5 m – på hverdage.
 
Udvikling afspejler sig også i en opgørelse fra ITD, som er brancheorganisationen fra den danske vejgodstransport. Den viser, at det især er de lastbiler, som kører ind og ud af Danmark, der er i kraftig vækst. I 2014 steg antallet af grænsekrydsende lastbiler med 2,9 %, hvilket betyder, at den nu er større end før finanskrisen og i det hele taget på det højeste niveau nogensinde.
 
”Vi ved, at det blandt andet er varer til og fra europæiske samhandelspartnere, der fragtes i lastbil. Efter finanskrisen så vi nogle år, hvor antallet af grænsekrydsende lastbiler var faldende. Men fra 2010 har lastbiltrafikken over grænserne været støt stigende,” siger Kasper Rosenstand, afdelingsleder i Vejdirektoratet. 
 
De fleste lastbiler til og fra Danmark kører via landegrænsen i Sønderjylland. Her står trafikken for mere end halvdelen af den samlede lastbiltrafik over grænserne – og den steg med 1,8 % i 2014. Væksten i lastbiltrafikken var endnu større over Øresundsbroen. Hele 5,2 % flere lastbiler kørte mellem Danmark og Sverige i 2014 end året før.  
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Kasper Rosenstand, tlf.: 72 44 30 48, mail: kar@vd.dk, Twitter: @k_rosenstand
Pressekonsulent Kristine Racina, mob.: 22 51 36 12, mail: kraa@vd.dk, Twitter: @kristinepaavej
 
Oprettet
03-11-2015.
Senest opdateret
05-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index