Søg
Pressemeddelelse

Grøn beton gør bro miljøvenlig

Vejdirektoratet støber en bro på Holstebromotorvejen i såkaldt grøn beton. En cementblanding, som udleder mindre CO2, gør broen mere miljørigtig.
02. november 2015
​Som bygherre på vejprojekter anvender Vejdirektoratet massevis af cement og beton. Derfor har Vejdirektoratet interesse i at finde de mest miljørigtige løsninger.

Vejdirektoratet er med i et innovationskonsortium, der arbejder på teknologier til omstilling til en mere grøn cement- og betonproduktion. Den grønne beton kommer af cement, der er fremstillet ved lavere forbrændingstemperaturer og anvendelse af alternative råmaterialer. Vejdirektoratet har stillet et demonstrationsprojekt til rådighed, hvor grønne betonløsninger vil blive afprøvet i stor skala.

Forsøget med grøn beton bliver på Holstebromotorvejen. Den grønne beton skal anvendes i broen, der fører Lindholtvej over den kommende motorvej sydøst for Holstebro, lige udenfor Tvis. Erfaringerne vil efterfølgende blive indarbejdet i fremtidige projekter og beskrivelser, afhængigt af resultaterne.

Broen over Lindholtvej er en mindre bro, som fører en eksisterende grusvej med beskeden trafik hen over motorvejen. Der er tale om en konventionel betonbro på i alt cirka 60 meters længde og cirka 6 meters bredde mellem kantbjælkernes inderside.

”Det bliver spændende at prøve at bruge grøn beton til en bro på Holstebromotorvejen. Vejdirektoratets store motorvejsprojekter er oplagte til at afprøve forskellige metoder for innovation. Vi ser frem til at følge denne bro og høre nærmere omkring de erfaringer der høstes undervejs. Jeg håber, at det bliver en succes, og at vi fremover kan anvende grøn beton på andre af vores projekter,” siger projektleder for strækningen Aulum – Holstebro, Janie Winther Ipsen.


Stor miljøgevinst

I dag bidrager cementproduktionen med 5 % af den totale menneskeskabte CO2-udledning på verdensplan. Prognoserne forudsiger, at behovet for cement og beton i 2050 er dobbelt så stort, som det var i 2010.

Beton benyttes nemlig i store mængder og er nok verdens vigtigste konstruktionsmateriale. I Danmark alene bruges 8 mio. tons beton hvert år, hvilket svarer til 3,5 gange Storebæltsbroen.

Derfor er der et stadigt voksende behov for at afkoble CO2-udledningen fra det stigende behov for cement og beton – dog uden at sænke betonkvaliteten.

”Vi har en forpligtigelse til at medvirke i udviklingen af fremtidens grønne betonløsninger igennem forsøgsbroer som denne på Holstebromotorvejen. Jo mere, vi kan mindske CO2-udledningen i fremstillingen af cement, jo bedre er det for miljøet,” udtaler afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra Vejdirektoratet.

Kontrakten med entreprenøren er allerede indgået nu, fordi at der skal udføres en del forudgående planlægning, prøvning af beton og tilhørende laboratorieundersøgelser, inden arbejdet kan startes op i marken.

Anlægsarbejdet på broen over Lindholtvej forventes påbegyndt sidst i 2015, og broen skal stå færdig sommeren 2016.


Yderligere oplysninger:
Janie Winther Ipsen, projektleder, 2067 1060, jwi@vd.dk
Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder, 2527 3456, nhp@vd.dk
Oprettet
30-10-2015.
Senest opdateret
02-11-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index