Søg
Pressemeddelelse

Hastigheden falder over hele landet

De danske bilister kører generelt langsommere end for blot nogle år siden
28. marts 2014
​På det danske vejnet er hastigheden faldet stort set alle steder. Det viser de seneste tal fra Vejdirektoratets Hastighedsbarometer.

Især har vi løftet foden fra speederen på landevejene. Her har Vejdirektoratet målt de laveste hastigheder, siden Hastighedsbarometeret blev oprettet i 2003.

På landeveje ligger gennemsnitshastigheden på øerne på ca. 81 km/t og i Jylland på ca. 85 km/t, stadig en del over den tilladte hastighed, men ca. 2 km/t lavere end for fem år siden.

Også i de store byer kører vi lidt langsommere. På motorveje med tilladt hastighed med 130 km/t ligger den gennemsnitlige hastighed på omkring 120 km/t.

Eneste vejtype, der skiller sig ud fra tendensen, er motorveje med tilladt hastighed på 110 km/t. Her kører vi lige så hurtigt, som vi plejer, med en gennemsnitshastighed på omkring 117 km/t, hvilket er væsentlig mere end den tilladte hastighed.

Lavere fart – færre ulykker
Udviklingen glæder afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet, eftersom lavere fart er lig med færre ulykker:

"Vi ved fra trafiksikkerhedsundersøgelser, at farten dræber. Derfor er det glædeligt, når vi kan se på tallene fra Hastighedsbarometeret, at lidt færre bilister overtræder de tilladte hastigheder. For når vi sætter farten ned, så betyder det færre alvorlige ulykker. "

Kasper Rosenstand understreger dog, at der stadig er plads til forbedringer ude på vejene.

"Hvis man dykker ned i statistikken, ser man, at der stadig er en del bilister, der kører hurtigere, end de må. Og derfor er der stadig et vist potentiale til forbedring ude på vejene."

Det er svært at give en entydig forklaring på, hvorfor vi er begyndt at køre lidt langsommere. Men blandt årsagerne kan være stigende brændstofpriser, flere mindre biler samt diverse kampagneindsatser, som f.eks. kampagnen fra 2013 "Sænk Farten – en lille smule betyder en hel del".

Fakta om Hastighedsbarometeret
Vejdirektoratet måler hastigheder over hele landet og på forskellige vejtyper. Hver måned offentliggøres Hastighedsbarometeret, som viser udviklingen i gennemsnitshastigheden på forskellige vejtyper.

Barometeret er baseret på målesteder fordelt over hele Danmark, og der måles på hastigheden uden for trængselsperioder, dvs. i de perioder hvor en bilists valg af hastighed ikke er væsentligt påvirket af øvrige bilister på vejen. Hastighedsbarometeret beregnes for køretøjer under 5,80 m, altså personbiler og varevogne.

Læs hele Hastighedsbarometeret.

Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Kasper Rosenstand, tlf.: 7244 3048, mail: kar@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
28-03-2014.
Senest opdateret
28-03-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index