Søg
Pressemeddelelse

Hastighedsgrænserne hæves på første landevej og motorvej

Vejdirektoratet udmønter den politiske beslutning om højere hastighedsgrænser på udvalgte lande- og motorvejen fra Finansloven 2018
09. oktober 2018
​I dag bliver hastighedsgrænsen hævet på den første af de landeveje, der skal have højere hastighedsgrænser som følge af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.  
 
Det drejer sig om et stykke af Slagelse Omfartsvej, hvor hastighedsgrænsen vil blive hævet til 90 km/t.  
 
Og om et par uger hæves hastigheden på den første motorvejsstrækning, der er omfattet af samme politiske aftale. Det bliver et stykke af E45 Østjyske Motorvej ved Vejle, hvor det fra den 26. oktober vil være tilladt at køre 120 km/t.  
 
”Jeg er glad for, at bilisterne nu får glæde af den politiske aftale, regeringen indgik med Dansk Folkeparti om at hæve hastighedsgrænserne på flere af de danske lande- og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det gavner ikke blot den enkelte bilist, men hele samfundet, når man kan komme hurtigere frem uden at sætte sikkerheden over styr,” fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.  
 
Der går heller ikke lang tid, førend bilisterne vil møde de nye hastighedsskilte i trafikken.  
 
”I de seneste måneder har vi arbejdet på at opgradere strækningerne rent trafiksikkerhedsmæssigt, så de er klar til de højere hastighedsgrænser, og nu er vi ved at være færdige med arbejdet,” siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet. ”I den kommende tid sætter vi de nye hastighedstavler op, og så må trafikanterne officielt køre hurtigere på de to strækninger.”  
 
I alt besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at hæve hastighedsgrænserne på 150 kilometer landevej og 31 kilometer motorvej. Dette er fordelt på fire motorvejsstrækninger og 17 steder på landevejsnettet.  
 
Hastighedsgrænserne på disse strækninger vil blive hævet i den kommende tid i takt med, at Vejdirektoratet har gennemført det nødvendige løft af trafiksikkerheden.  
 
”Vi arbejder så hurtigt som muligt på at udføre den politiske beslutning om at hæve hastighedsgrænsen på de udvalgte strækninger, men samtidig er det også vigtigt for os, at trafiksikkerheden følger med,” siger Ivar Sande.  
 
For landevejenes vedkommende drejer de trafiksikkerhedsmæssige hovedindsatser sig om etablering af rumleriller både i vejmidte og ved kantlinje, bedre plads til cyklisterne, overhalingsforbud, nedsættelser af hastigheden ved større kryds samt opsættelse af autoværn. Enkelte steder skal der også fjernes beplantning og andre påkørselsfarlige genstande, der står inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.    
 
Derudover vil Vejdirektoratet ved afslutningen af strækningerne opsætte en særlig hastighedstavle, der informerer trafikanterne om, at de skal sætte farten ned til 80 km/t igen, suppleret med en særlig afmærkning på kørebanen, der skal sikre trafikanternes opmærksomhed.    
 
På motorvejene vil Vejdirektoratet etablere hastighedstavler og rumleriller mod midterrabatten samt opsætte påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn og forlænge autoværn, hvor det skønnes nødvendigt i forhold til en udvidelse af vejens sikkerhedszone fra 9 til 10 meter. Enkelte steder skal der også fjernes noget beplantning, der står inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.    
 
Vejdirektoratet forventer, at hastighedsgrænsen på motorvejene vil være hævet til 120 km/t på alle udvalgte strækninger til november i år.     
 
Den højere hastighedsgrænse på 90 km/t på alle de udvalgte landeveje forventes at være gennemført i 2020.    
 
Her er en oversigt over de udvalgte landevej og motorveje​, hvor hastighedsgrænsen skal hæves.   
 
Yderligere oplysninger:
Om motorvejene: Afdelingsleder Ivar Sande, tlf. 7244 2060, mail: ivs@vd.dk 
Om landevejene: Projektleder Charlotte Veiss-Pedersen, tlf. 7244 2208, mail:  cwr@vd.dk 
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Oprettet
09-10-2018.
Senest opdateret
09-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index